Heeft uw organisatie de intellectuele eigendom op orde?

Heeft uw organisatie de intellectuele eigendom op orde?

Intellectueel eigendom (IE) is wat uw organisatie uniek maakt, onderscheidend. De bescherming van dit eigendom is dan ook van het grootste belang. Wat verstaan we nu precies onder IE en in welke gevallen is de bescherming ervan onmisbaar?

Verplicht onafhankelijk auditen bij naleving AVG?!

Verplicht onafhankelijk auditen bij naleving AVG?!

Bij naleving van de AVG ligt een belangrijke nadruk op accountability. Dat geldt ook als u de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed. Auditen lijkt dan het enige, juiste antwoord, maar moet dat echt door een onafhankelijke partij?

Europees cybersecurity certificaat voor ICT-producten in de maak

Europees cybersecurity certificaat voor ICT-producten in de maak

In juni is een belangrijke stap gezet door de Europese Raad voor een nieuwe Europese Cybersecurity Verordening. Belangrijk onderdeel van deze Verordening is een cybersecurity certificaat voor ICT-producten, -processen en -diensten. Met de opkomst van internet of things, denk aan connected cars en slimme medische apparaten, nemen de cyberdreigingen immers toe.

Datalek: wat nu?

Datalek: wat nu?

Zodra u vermoedt dat er sprake is (geweest) van een datalek, moet u actie ondernemen. Mogelijk is het verplicht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Weet u welke stappen u op welk moment moet nemen?

Dé 5 vragen over auteursrecht op software

Dé 5 vragen over auteursrecht op software

Heeft u zelf software gemaakt? Of werkt u met software gemaakt door een ander? In deze blog vertellen we u wat uw rechten zijn, wie de rechtmatige eigenaar van software is en hoe u eigenaar kunt worden.

Online platforms opgelet: klachtenafhandeling moet voortaan zo

Online platforms opgelet: klachtenafhandeling moet voortaan zo

Er is een nieuwe Europese Verordening aangekondigd die grote veranderingen teweegbrengt voor online platforms c.q. marktplaatsen. In het derde en laatste deel van deze blogserie belichten we de nieuwe eisen aan het afhandelen van klachten en geschillen door online platforms.

Strenge eisen aan algemene voorwaarden online platforms

Strenge eisen aan algemene voorwaarden online platforms

De nieuwe, aangekondigde Verordening brengt een aantal stevige verplichtingen voor online platforms rond de wijziging van hun algemene voorwaarden, de informatie die daarin is opgenomen en de ranking van goederen en diensten. In deze blog aandacht aan de nieuwe eisen.

Grote impact nieuwe Europese regels voor online marktplaatsen

Grote impact nieuwe Europese regels voor online marktplaatsen

Eind april is een nieuw voorstel voor een Europese Verordening voor online platforms c.q. marktplaatsen gepubliceerd. Biedt u consumentenproducten of -diensten van derden aan via een online platform? Dan krijgt u met deze nieuwe regels te maken.

Verwerkersovereenkomst tekenen? Laat u niet onder druk zetten!

Verwerkersovereenkomst tekenen? Laat u niet onder druk zetten!

De toepasselijkheid van de AVG op 25 mei is dichtbij. Heel dichtbij. Toch moeten nog vele partijen verwerkersovereenkomsten sluiten, wellicht u ook. Let daarbij goed op. Er bestaat namelijk een grote mate van onderhandelingsvrijheid, ook binnen de AVG.

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

ICT-contracten brengen contractuele verplichtingen met zich mee. Als de verplichtingen om welke reden dan ook niet worden nageleefd, kan de schade groot zijn. In deze blog een uitleg van de risico’s rondom ICT-contracten en handvatten om aan de slag te gaan met het contractrisicoprofiel.

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid is bij het aangaan van ICT-contracten een van de meest bediscussieerde onderwerpen. Wat is aansprakelijkheid, hoe kun je als leverancier aansprakelijkheid beperken en welke verzekeringen bestaan er voor aansprakelijkheid? Deze en andere vragen beantwoorden wij voor u in deze blog.

De 10 vragen over het raamcontract

De 10 vragen over het raamcontract

Organisaties die met veel (vaste) leveranciers te maken hebben, werken vaak met raamcontracten. Overweegt u ook om te starten met een raamcontract? Hieronder de 10 vragen die ons het meest gesteld worden over het raamcontract. 

Shadow IT in AVG-tijdperk: serieuze bedreiging voor uw business

Shadow IT in AVG-tijdperk: serieuze bedreiging voor uw business

Even een mailtje via Gmail of een bestand delen via WeTransfer. We maken ons er allemaal weleens schuldig aan. De kans dat we daarmee de privacy schenden is groot, heel groot. Met het van kracht worden van de AVG op 25 mei kan de zogenaamde schaduw-IT dan ook een serieuze bedreiging vormen voor uw business.

Wil uw klant het ICT-contract ontbinden? Dit zijn uw rechten.

Wil uw klant het ICT-contract ontbinden? Dit zijn uw rechten.

Stel u ontwikkelt een platform voor uw klant, maar de deadlines blijken door omstandigheden toch niet realistisch. Uw klant heeft er geen vertrouwen meer in en stuurt u een brief waarin hij zegt dat de overeenkomst wordt ontbonden. Kan dit zomaar en wat zijn uw rechten als leverancier?

Is uw software AVG-proof?

Is uw software AVG-proof?

Zodra de AVG op 25 mei van kracht wordt, bent u wettelijk verplicht om privacybescherming in de software in te bouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in veel gevallen bij de klant. Die zal de vraag echter vaak terugleggen bij de leverancier. Wat betekent de AVG voor uw software en welke stappen kunt u nemen?

Dé 5 vragen over de AVG van dit moment

Dé 5 vragen over de AVG van dit moment

Iedereen is inmiddels bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met nog maar 2 maanden op de teller tot de Europese privacywetgeving van kracht is, delen wij graag de 5 meest gestelde vragen over de AVG van dit moment met u.

Legalz op de Nationale contractmanagement conferentie 2018

Legalz op de Nationale contractmanagement conferentie 2018

Privacy en de AVG – wat de contractmanager moet weten. 

Legalz heeft op 6 februari 2018 twee parallelsessies mogen verzorgen op de Nationale Contractmanagement Conferentie 2018. De handouts van de presentatie kunt u nu downloaden.

Security kennissessie bij Axoft

Security kennissessie bij Axoft

Op 25 mei moet bij organisaties de ingrijpend gewijzigde privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd zijn. Op welke processen, producten en diensten binnen uw organisatie is de AVG van toepassing? En wat zijn de belangrijkste onderwerpen uit de AVG?

IT-dienstverlener aansprakelijk voor ontbreken back-up?

IT-dienstverlener aansprakelijk voor ontbreken back-up?

Beschikbaarheid en toegankelijkheid tot data is voor veel bedrijven cruciaal. Daarom is het maken van bruikbare back-ups van onmiskenbaar belang. Toch gaat dit regelmatig fout waarna geschillen ontstaan tussen de belanghebbende en de IT-dienstverlener over de verantwoordelijkheid voor het maken van bruikbare back-ups. In dit item wordt uiteengezet hoe de Rechtspraak in de afgelopen jaren heeft geoordeeld over deze verantwoordelijkheid.

Een nieuwe privacywet: ken jij de gevolgen voor jouw contracten?

Een nieuwe privacywet: ken jij de gevolgen voor jouw contracten?

Per 25 mei 2018 moet bij organisaties de ingrijpend gewijzigde privacywetgeving geïmplementeerd zijn. Dit is ook van belang voor contractmanagers, omdat veel contracten onder de werkingssfeer vallen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Bij niet-naleving dreigen fikse boetes en op de koop toe reputatieschade. Werk aan de winkel voor de contractmanager.