SLA gevraagd!

SLA gevraagd!

U staat op het punt een IT-contract te sluiten, maar uw klant wil extra zekerheid in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). Wat zijn de voordelen en valkuilen van een SLA en hoe zit het met het nieuwe fenomeen XLA?

Software-onderhoud in IT-contracten: uw topprioriteit?!

Software-onderhoud in IT-contracten: uw topprioriteit?!

Bij het selecteren van software hebben uw klanten een lange waslijst aan eisen en wensen. Denk aan usability, security, data opslag, kosten etc. De grote vraag is echter welke positie software-onderhoud heeft op die lijst. In de praktijk zie ik het vaak ergens onderaan bungelen. Onterecht, want onderhoud is van groot belang voor de tevredenheid én het behoud van uw klanten.

Meerwerk in ICT-trajecten: het begin van een rechtszaak?!

Meerwerk in ICT-trajecten: het begin van een rechtszaak?!

U kent het wel. Een ICT-traject is nog maar net van start of de opdrachtgever komt al met aanvullende wensen en eisen. Als deze werkzaamheden niet zijn opgenomen in het oorspronkelijke contract, dan is er sprake van meerwerk. Mooi voor u. Of toch niet?

SaaS & privacy: hoe zat het ook alweer?

SaaS & privacy: hoe zat het ook alweer?

U biedt uw software vanuit de cloud aan. In uw SaaS-oplossing verwerkt u ook persoonsgegevens. Dat is vrijwel onvermijdelijk. Alleen, hoe is dat geregeld qua privacy?

Treed op tegen IE-inbreuk!

Treed op tegen IE-inbreuk!

Wordt uw app of software via het internet als download aangeboden zonder uw toestemming? Dan kan er sprake zijn van inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten. Daar kunt u tegen optreden. Hoe? Dat leest u in deze blog.

Contractmanagement: dé manier om ICT-geschillen te voorkomen

Contractmanagement: dé manier om ICT-geschillen te voorkomen

Directie, management, projectmanagers, controllers en juristen. Ze zijn allemaal betrokken bij het sluiten van een ICT-contract. Na het zetten van de handtekening verdwijnt het contract echter regelmatig onderin een la. Waar het er pas weer uitkomt als er een geschil ontstaat. Herkenbaar? Dan vormt professioneel ICT-contractmanagement de oplossing voor u.

Back-to-back contracteren: een must voor IT-leveranciers

Back-to-back contracteren: een must voor IT-leveranciers

Veel IT-leveranciers schakelen zelf leveranciers in om een IT-contract voor een klant uit te voeren. Deze zogenaamde sub-leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor het slagen of falen van het IT-project bij de klant. Back-to-back contracteren biedt uitkomst, maar wordt nog maar zelden ingezet. Tijd voor verandering!

Heeft uw organisatie de intellectuele eigendom op orde?

Heeft uw organisatie de intellectuele eigendom op orde?

Intellectueel eigendom (IE) is wat uw organisatie uniek maakt, onderscheidend. De bescherming van dit eigendom is dan ook van het grootste belang. Wat verstaan we nu precies onder IE en in welke gevallen is de bescherming ervan onmisbaar?

Verplicht onafhankelijk auditen bij naleving AVG?!

Verplicht onafhankelijk auditen bij naleving AVG?!

Bij naleving van de AVG ligt een belangrijke nadruk op accountability. Dat geldt ook als u de verwerking van persoonsgegevens heeft uitbesteed. Auditen lijkt dan het enige, juiste antwoord, maar moet dat echt door een onafhankelijke partij?

Europees cybersecurity certificaat voor ICT-producten in de maak

Europees cybersecurity certificaat voor ICT-producten in de maak

In juni is een belangrijke stap gezet door de Europese Raad voor een nieuwe Europese Cybersecurity Verordening. Belangrijk onderdeel van deze Verordening is een cybersecurity certificaat voor ICT-producten, -processen en -diensten. Met de opkomst van internet of things, denk aan connected cars en slimme medische apparaten, nemen de cyberdreigingen immers toe.

Datalek: wat nu?

Datalek: wat nu?

Zodra u vermoedt dat er sprake is (geweest) van een datalek, moet u actie ondernemen. Mogelijk is het verplicht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Weet u welke stappen u op welk moment moet nemen?

Dé 5 vragen over auteursrecht op software

Dé 5 vragen over auteursrecht op software

Heeft u zelf software gemaakt? Of werkt u met software gemaakt door een ander? In deze blog vertellen we u wat uw rechten zijn, wie de rechtmatige eigenaar van software is en hoe u eigenaar kunt worden.

Online platforms opgelet: klachtenafhandeling moet voortaan zo

Online platforms opgelet: klachtenafhandeling moet voortaan zo

Er is een nieuwe Europese Verordening aangekondigd die grote veranderingen teweegbrengt voor online platforms c.q. marktplaatsen. In het derde en laatste deel van deze blogserie belichten we de nieuwe eisen aan het afhandelen van klachten en geschillen door online platforms.

Strenge eisen aan algemene voorwaarden online platforms

Strenge eisen aan algemene voorwaarden online platforms

De nieuwe, aangekondigde Verordening brengt een aantal stevige verplichtingen voor online platforms rond de wijziging van hun algemene voorwaarden, de informatie die daarin is opgenomen en de ranking van goederen en diensten. In deze blog aandacht aan de nieuwe eisen.

Grote impact nieuwe Europese regels voor online marktplaatsen

Grote impact nieuwe Europese regels voor online marktplaatsen

Eind april is een nieuw voorstel voor een Europese Verordening voor online platforms c.q. marktplaatsen gepubliceerd. Biedt u consumentenproducten of -diensten van derden aan via een online platform? Dan krijgt u met deze nieuwe regels te maken.

Verwerkersovereenkomst tekenen? Laat u niet onder druk zetten!

Verwerkersovereenkomst tekenen? Laat u niet onder druk zetten!

De toepasselijkheid van de AVG op 25 mei is dichtbij. Heel dichtbij. Toch moeten nog vele partijen verwerkersovereenkomsten sluiten, wellicht u ook. Let daarbij goed op. Er bestaat namelijk een grote mate van onderhandelingsvrijheid, ook binnen de AVG.

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

ICT-contracten brengen contractuele verplichtingen met zich mee. Als de verplichtingen om welke reden dan ook niet worden nageleefd, kan de schade groot zijn. In deze blog een uitleg van de risico’s rondom ICT-contracten en handvatten om aan de slag te gaan met het contractrisicoprofiel.

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid is bij het aangaan van ICT-contracten een van de meest bediscussieerde onderwerpen. Wat is aansprakelijkheid, hoe kun je als leverancier aansprakelijkheid beperken en welke verzekeringen bestaan er voor aansprakelijkheid? Deze en andere vragen beantwoorden wij voor u in deze blog.

De 10 vragen over het raamcontract

De 10 vragen over het raamcontract

Organisaties die met veel (vaste) leveranciers te maken hebben, werken vaak met raamcontracten. Overweegt u ook om te starten met een raamcontract? Hieronder de 10 vragen die ons het meest gesteld worden over het raamcontract.