• NBC Congrescentrum (map)
  • Nieuwegein

Deze eendaagse training behandelt de specifieke juridische aspecten van Cloud computing contracten (waaronder Software as a Service) en contracten voor andere internet diensten (zoals hosting en de ontwikkeling van websites en webapplicaties). 
 
U krijgt inzicht in de juridische en contractuele onderwerpen die spelen bij de diverse contracten rond Cloud computing en andere internetdiensten. Het gaat dan onder meer om wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming, security, service levels, continuïteit, aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten op software.
 
Na de training bent u in staat met deze kennis contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten vanuit juridisch perspectief op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen.

Heeft u vragen over de training of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact met ons op