• NBC Congrescentrum (map)
 • Nieuwegein

Een contractmanager krijgt dagelijks te maken met de juridische kant van contracten. Kennis van het juridisch domein is dan ook van groot belang. In deze cursus leert u in één dag de basiskennis die u nodig heeft om uw werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren.

De cursusdag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de inleiding tot contracten en het contracteringsproces. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke regeling voor contracten en de wijze waarop contracteringsprocessen verlopen. Het tweede deel betreft het opstellen en beoordelen van contracten. Daarin worden diverse contractsonderwerpen aan de orde gesteld zoals aansprakelijkheid, garanties, oplevering en intellectuele eigendomsrechten. Het derde deel betreft geschillenbeslechting. Aandacht voor rechtspraak door de (overheids)rechter en daarnaast alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals mediation en arbitrage. Inclusief checklists en voorbeeld contracten.

Leerresultaat

Na de training heeft u:

 • Kennis van de belangrijkste juridische terminologie in en rond contracten;
 • Inzicht in valkuilen en veel gemaakte fouten, waardoor u  juridische complicaties en risico’s kunt signaleren;
 • Basiskennis over het opstellen/beoordelen van contracten vanuit juridisch perspectief;
 • Inzicht in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage, mediation, rechtspraak).

Inhoud

Deel 1 Inleiding contracten en contracteringsproces

 • Wettelijke regeling van contracten
 • Totstandkoming van contracten
 • Contracteringsproces
 • Algemene voorwaarden

Deel 2 Opstellen en beoordelen van contracten

 • Prijs en betaling
 • Ontbinding/opzegging
 • Exit afspraken
 • Garanties
 • Aansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendomsrechten

Deel 3 Geschillenbeslechting

 • In gebreke stelling
 • Rechtspraak
 • Mediation
 • Arbitrage
 • Bindend advies

Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor contractmanagers die snel over de minimaal benodigde juridische basiskennis willen beschikken om hun werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren.

Voorkennis Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar het verhoogt het rendement van de training als u in het vakgebied van contractmanagement werkzaam bent.

Werkvormen en groep De theorie in de training wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie, praktijkopdrachten en oefeningen die individueel of in groepjes van twee of drie deelnemers worden gedaan. We streven naar zo breed mogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en type contracten.

Heeft u vragen over deze training of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact met ons op