• NBC Congrescentrum (map)
 • Nieuwegein

Inleiding Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor de inhoud van contracten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij ‘oude’ ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer van cruciaal belang om duidelijke afspraken te maken over juridische, organisatorische en technische aspecten en deze goed contractueel vast te leggen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met privacy en security? Wat gebeurt er als de functionaliteit van een Cloud-dienst niet beschikbaar is? Welk recht geldt als uw data over de hele wereld ligt opgeslagen? De juridische aspecten van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten staan centraal in deze training.

Leerresultaat Na de training bent u als contractmanager in staat contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief. U heeft inzicht in de verschillen tussen de ‘oude’ ICT-contracten en de nieuwe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Inhoud

 • hoe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten verschillen
 • het belang van security als onderwerp in het contract
 • de implicaties van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (wat mag met de klantgegevens)
 • continuïteit, beschikbaarheid en werking van de functionaliteit in een Cloud-dienst
 • het verwerven van nieuwe functionaliteit en het verlies van functionaliteit in de Cloud
 • teleurstellende kwaliteit van de dienstverlening en wat eraan te doen
 • opschorting door de provider
 • op voorhand voorkomen van moeizame exit-situaties
 • omgaan met datalekken
 • intellectueel eigendom
 • betrokkenheid derde partijen
 • service en support
 • rechten en plichten van leverancier en afnemer
 • eigen verantwoordelijkheden van de afnemer

Doelgroep Contractmanagers die met ICT-contracten te maken krijgen voor Cloud computing (waaronder Software as a Service) en andere internetdiensten (waaronder hosting).

Voorkennis Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Als u ook de training ‘Juridische Zaken voor contractmanagers’ wilt volgen, raden wij aan om die training eerst te doen.

Werkvormen en groep De theorie in de training wordt afgewisseld met praktijkcases en discussie over de eigen situatie. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Documentatie Naast de cursusmaterialen krijgt u een voorbeeld contract uitgereikt en een checklist die u kunt gebruiken bij het opstellen, beoordelen en managen van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Heeft u vragen over deze training of wilt u zich inschrijven? Neem dan contact met ons op