In deze training leert u de overwegingen bij de keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en algemene voorwaarden in het kader van het contracteringsproces. Daarnaast leert u de verschillen tussen inkoop- en verkoopvoorwaarden onderkennen, wat de wettelijke ruimte voor aanpassing is en het beoordelen en aanpassen van contractuele bepalingen. Daarbij wordt ingezoomd op een aantal van de belangrijkste contractuele onderwerpen zodat u weet hoe u in de praktijk kunt handelen.

LEERRESULTAAT

Na deelname aan deze training bent u bekend met de voornaamste aandachtspunten bij het opstellen en beoordelen van contracten, met name vanuit juridisch perspectief. Met deze kennis kunt u zelf contracten opstellen en beoordelen.

INHOUD

Opstellen en hanteren van contracten en algemene voorwaarden:

 • Inleiding: het contracteringsproces

 • De keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en voorwaarden

 • Het contract als maatwerk: aanpassen van (model)contracten en voorwaarden

 • Richtlijnen voor het opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Beoordelen van contracten en algemene voorwaarden:

 • Inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden

 • Contractvrijheid en de (wettelijke) ruimte voor keuzes in contractuele afspraken

 • Contractuele bedingen inzake aansprakelijkheid en garanties

 • Contractuele bedingen inzake leveringstermijnen

 • Contractuele bedingen inzake intellectuele eigendom en licenties

 • Contractuele bedingen inzake beëindiging en exit

Contractvormen nader uitgediept:

 • Koopcontracten

 • Huurcontracten

 • Overeenkomsten van opdracht (dienstverlening)

 • Licentiecontracten

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor contractmanagers, project- service- en salesmanagers die betrokken zijn of worden bij het opstellen en beoordelen van contracten, of anderen, zoals bijvoorbeeld inkoop/procurement, die hierover adviseren vanuit juridisch perspectief.

VOORKENNIS

Wij gaan er van uit dat u kennis heeft op het niveau van de training Juridische Zaken voor Contractmanagers.

WERKVORMEN EN GROEP

Aan de hand van praktijkopdrachten, individueel of in groepjes van twee of drie, dagen we u uit om de juridische risico’s en complicaties van contracten te leren onderkennen, bij het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. De groepsgrootte varieert van 6 tot 12 deelnemers. We streven naar zo breed mogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en type contracten.

OVER DE TRAINER

De training wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij Advocatenkantoor Legalz. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en een ervaren docent, die les heeft gegeven op het HBO (Hogeschool Rotterdam) en lesgeeft aan postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten).

Deze training wordt georganiseerd in samenwerking met CM Partners. Deze training is het vervolg op de training Juridische zaken voor Contractmanagers.

VRAGEN EN INSCHRIJVEN

De brochure van de training verdieping juridische zaken voor contractmanagers downloadt u hier. Heeft u vragen over deze training? Neem dan contact met ons op. Wilt u zich direct inschrijven voor de training? Dit kan via de website van CM Partners.