• NBC Congrescentrum (map)
 • 1 Blokhoeve
 • Nieuwegein, UT, 3438 LC
 • Netherlands

Een contractmanager krijgt dagelijks te maken met de juridische kant van contracten. Kennis van het juridisch domein is dan ook van groot belang. In deze cursus leert u in één dag de basiskennis die u nodig heeft om uw werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren.

De cursusdag bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de inleiding tot contracten en het contracteringsproces. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wettelijke regeling voor contracten en de wijze waarop contracteringsprocessen verlopen. Het tweede deel betreft het opstellen en beoordelen van contracten. Daarin worden diverse contractonderwerpen aan de orde gesteld zoals aansprakelijkheid, garanties en intellectuele eigendomsrechten. Het derde deel betreft geschillenbeslechting. Aandacht voor rechtspraak door de (overheids)rechter en daarnaast alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals mediation en arbitrage. Inclusief checklists en voorbeeld contracten.

Leerresultaat

Na de training heeft u:

 • Kennis van de belangrijkste juridische terminologie in en rond contracten;

 • Inzicht in valkuilen en veel gemaakte fouten, waardoor u juridische complicaties en risico’s kunt signaleren;

 • Basiskennis over het opstellen/beoordelen van contracten vanuit juridisch perspectief;

 • Inzicht in de verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage, mediation, rechtspraak).

Inhoud

Deel 1: Inleiding contracten en contracteringsproces

 • Wettelijke regeling van contracten

 • Totstandkoming van contracten

 • Contracteringsproces

 • Algemene voorwaarden

Deel 2: Opstellen en beoordelen van contracten

 • Prijs en betaling

 • Ontbinding en opzegging

 • Exit afspraken

 • Garanties

 • Aansprakelijkheid

 • Intellectuele eigendomsrechten

Deel 3: Geschillenbeslechting

 • In gebreke stelling

 • Rechtspraak

 • Mediation

 • Arbitrage

 • Bindend advies

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor contractmanagers die snel over de minimaal benodigde juridische basiskennis willen beschikken om hun werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar het verhoogt het rendement van de training als u in het vakgebied van contractmanagement werkzaam bent.

Werkvormen en groep

De theorie in de training wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie, praktijkopdrachten en oefeningen die individueel of in groepjes van twee of drie deelnemers worden gedaan. We streven naar zo breed mogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en type contracten.

Uw trainer

De trainingen wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij Advocatenkantoor Legalz. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en een ervaren docent, die les heeft gegeven op het HBO (Hogeschool Rotterdam) en lesgeeft bij postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten).

Deze training wordt georganiseerd in samenwerking met CM Partners.

Vragen en inschrijven

De brochure van de training juridische zaken voor contractmanagers downloadt u hier. Heeft u vragen over deze training? Neem dan contact met ons op. Wilt u zich direct inschrijven voor de training? Dit kan via de website van CM Partners.