De Stichting IT-notaris bestaat in 2017 vijf jaar, de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) maar liefst dertig jaar. Genoeg reden voor een feestje. Beide organisaties vieren dit samen. En wel in een vorm die ook voor hun relaties interessant is: door actuele kennis met u te delen. Komende november heten zij u welkom op het symposium Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom.

Meer informatie over het symposium, het programma en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u via deze website: http://www.symposiumitnotarisnvbi.nl/ 

Heeft u vragen over wat een NVBI specialist voor u kan betekenen? Dan kunt u contact met ons opnemen.