Organisaties die met veel (vaste) leveranciers te maken hebben, werken vaak met raamcontracten. Hiermee brengen ze uniformiteit in contractuele afspraken en bevorderen ze de beheersbaarheid van contracten. Dat is vaak hard nodig. Overweegt u ook om te starten met een raamcontract? Hieronder de 10 vragen die ons het meest gesteld worden over het raamcontract.

1. Wat is een raamcontract?

Het raamcontract (of raamovereenkomst) is een contract dat een algemeen kader biedt voor het sluiten van nadere overeenkomsten voor de levering van producten of diensten.

2.    Wat is de verhouding tussen raamovereenkomst en nadere overeenkomst?

De raamovereenkomst biedt een algemeen kader. In de nadere overeenkomsten regelt u de verdere uitwerking van afspraken over concrete afname van producten en diensten. Nadere overeenkomsten staan ook wel bekend als afnamecontracten.

3.    Wat is het verschil tussen raamcontract en een Framework Agreement of kapstokcontract?

Het raamcontract komt ook voor onder andere benamingen zoals mantelcontract, Master Agreement, Framework Agreement, paraplucontract, kapstokcontract of cataloguscontract. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.

In de praktijk zien wij vaak ook contracten die ten dele het karakter hebben van een raamcontract voor (eventueel) in de toekomst af te nemen producten of diensten en tegelijk ook reeds de initiële levering van producten en diensten omvatten.

4.   Wat is het nut van een raamcontract?

Raamcontracten zijn nuttig als u met eenzelfde leverancier vaker contracten sluit. Een raamcontract levert in dat geval een aantal voordelen op, waaronder uniformiteit in voorwaarden, beheersbaarheid, snelheid van afname en concentratie van het contracteringsproces.

5.    Wat is een raamcontract juridisch?

Het raamcontract heeft - anders dan bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht, de koopovereenkomst of de arbeidsovereenkomst - geen specifieke wettelijke basis.  Het algemene verbintenissenrecht (contractenrecht) is op het raamcontract van toepassing.

De inhoud van het raamcontract is evenmin vastomlijnd. In essentie kunt u allerlei onderwerpen naar keuze in het raamcontract regelen en hangt het dus af van de wensen van de partijen.

6.    Welke onderwerpen zijn in raamcontracten geregeld?

De volgende onderwerpen worden in een raamcontract opgenomen:

  • de gegevens van de partijen die het contract sluiten;
  • de toepasselijke algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden en zo nodig met uitonderhandelde aanpassingen en aanvullingen in de vorm van een addendum;
  • andere voorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld privacywetgeving, integriteitstoetsing, compliance;
  • verwerkersovereenkomst, indien van toepassing;
  • de producten en/of diensten die het raamcontract omvat;
  • de procedure voor de wijze waarop afnamecontracten worden gesloten en wie daartoe bevoegd zijn;
  • uitwerking van service levels (SLA) voor de levering van producten en/of diensten;
  • vaste prijsafspraken;
  • afspraken over specifieke leveringsvoorwaarden.

7.    Wat is de (gewenste) looptijd van een raamcontract?

Het staat partijen onder het contractenrecht in beginsel vrij om zelf de looptijd (duur) te bepalen. Raamcontracten worden vaak voor langere tijd afgesloten. Bijvoorbeeld voor vijf jaar of voor onbepaalde tijd tot beëindiging plaatsvindt.

8.    Kan onder een raamcontract ook een afname- of leveringsplicht bestaan?

Partijen bepalen zelf hoe zij een contract noemen en wat de inhoud ervan is. Het is dus denkbaar dat een raamcontract een afnameverplichting respectievelijk leveringsplicht voor de leverancier behelzen. Bij een contract met dergelijke verplichtingen wordt doorgaans echter gesproken van een afroeporder.

9.    Wat gebeurt er met nadere overeenkomsten als ondertussen het raamcontract tot een einde komt?

In de regel geldt dat nadere overeenkomsten zijn gesloten op basis van toepasselijkheid van de inhoud van het raamcontract. Dit verandert niet door het einde van het raamcontract. De voorwaarden van het raamcontract blijven dan ook gelden voor de nadere overeenkomsten.

10.   Wat zijn veelgemaakte fouten bij raamcontracten?

Regelmatig ontstaat de ongewenste situatie dat onder een raamcontract vele nadere overeenkomsten zijn gesloten met verschillende looptijden. Hierdoor is bij beëindiging geen gelijktijdig einde van alle contracten mogelijk. Verder komt het voor dat raamcontracten te specifiek zijn toegeschreven naar de afname van bepaalde producten en diensten. Een voorbeeld is een mantelcontract voor de inhuur van medewerkers, waarbij nadien een mondeling contract ontstaat voor de ontwikkeling van een softwareapplicatie. De juridische aandachtspunten die echt relevant zijn, blijken dan niet geregeld. Wel een mantelcontract, maar de verkeerde inhoud.

Begeleiding en advies

Advocatenkantoor Legalz kan u bijstaan met het opstellen van raamcontracten, de juridische begeleiding van de onderhandelingen en de implementatie van de werkwijze. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen op basis van onze ervaring helpen uw doelstellingen te bereiken.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief