Intern, internationaal persoonsgegevens uitwisselen met Binding Corporate Rules (AVG-proof!)

Intern, internationaal persoonsgegevens uitwisselen met Binding Corporate Rules (AVG-proof!)

Heeft uw organisatie vestigingen buiten de EU? En worden er persoonsgegevens uitgewisseld met deze vestigingen? Dan moet u extra maatregelen treffen om AVG-proof te zijn. Binding Corporate Rules (BCR) zijn vaak het meest interessant. In deze blog een overzicht van de te treffen maatregelen, de meest kosteneffectieve juridische opties die beschikbaar zijn voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU en alles over de BCR.

AVG-hulp speciaal voor MKB’ers

AVG-hulp speciaal voor MKB’ers

De Autoriteit Persoonsgegevens is een jaar na de van kracht wording van de AVG gestart met de campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’. Deze campagne geeft MKB’ers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten.

Uw software illegaal gebruikt? De aanpak van auteursrechtinbreuk in de praktijk

Uw software illegaal gebruikt? De aanpak van auteursrechtinbreuk in de praktijk

De ontwikkeling van software kost tijd, energie en creativiteit. Softwarepakketten in het bedrijfsleven zijn dan ook niet goedkoop. Voor sommige organisaties aanleiding om slechts een of enkele licenties af te nemen en deze vervolgens zonder toestemming door meerdere personen en op meerdere pc’s te gebruiken. Dan is er sprake van illegaal gebruik van de software, oftewel auteursrechtinbreuk. Hieronder laten we zien wat u als leverancier hiertegen kunt doen en geven we u een casus uit de praktijk.

Passende beveiliging volgens de AVG: de optimale inrichting in de praktijk

Passende beveiliging volgens de AVG: de optimale inrichting in de praktijk

Artikel 32 van de AVG zorgt nog dagelijks voor veel hoofdbrekens. Dit artikel stelt dat Verwerker en Verantwoordelijke ‘passende’ technische en organisatorische maatregelen moeten treffen. Helaas legt de AVG niet concreet uit wat hiervoor nodig is. Daarom geeft gastblogger Thierry Lammers - CEO van Enterprise Mobility specialist BLAUD - antwoord op de vraag hoe je de informatiebeveiliging optimaal inricht in de praktijk.

Passende beveiliging volgens de AVG: wat houdt het nu écht in?

Passende beveiliging volgens de AVG: wat houdt het nu écht in?

We zijn inmiddels bijna een jaar verder, maar de AVG blijft voor velen complexe materie. In onze dagelijkse praktijk krijgen we vooral veel vragen over artikel 32 van de AVG. Deze stelt dat Verwerker en Verantwoordelijke ‘passende’ technische en organisatorische maatregelen moeten treffen. Zonder echter concreet te worden. In deel 1 van deze tweedelige blogreeks een nadere verkenning van artikel 32.

Boetebeding in ICT-contracten: de nachtmerrie van iedere leverancier?!

Boetebeding in ICT-contracten: de nachtmerrie van iedere leverancier?!

Als leverancier zit u er waarschijnlijk niet op te wachten: boetebedingen in een ICT-contract. Afnemers willen ze er juist wel in opnemen. Dan begint de zoektocht naar balans. Daarom een toelichting op het boetebeding en de wijze waarop u er het best mee om kan gaan.

Voldoet de aangeschafte software of app niet aan de verwachting? Tijdig klagen is verplicht!

Voldoet de aangeschafte software of app niet aan de verwachting? Tijdig klagen is verplicht!

Stel u heeft voor uw organisatie software, een app of een platform aangeschaft. Bij ingebruikname blijkt deze niet te werken zoals in het contract staat vastgelegd. U wilt dat het gebrek hersteld wordt, een schadevergoeding of misschien zelfs ontbinding van de overeenkomst. Allemaal mogelijkheden, maar alleen als u tijdig voldaan heeft aan de klaagplicht. Lees hierover in deze blog.

Vertrouwelijke informatie uitwisselen in de precontractuele fase? Een NDA biedt uitkomst: dit zijn de aandachtspunten

Vertrouwelijke informatie uitwisselen in de precontractuele fase? Een NDA biedt uitkomst: dit zijn de aandachtspunten

Wilt u vertrouwelijke informatie uitwisselen met een partner, leverancier of klant, voordat het contract getekend is? Dan is het aan te raden daar schriftelijk afspraken over te maken in de vorm van een Non Disclosure Agreement (NDA) of – in goed Nederlands – een geheimhoudingsovereenkomst. Hieronder een toelichting en de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

10 praktische tips om datalekken beter te registreren

10 praktische tips om datalekken beter te registreren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties onderzocht. Die liep nogal uiteen. Daarom komt de AP nu met 10 praktische tips voor betere registratie van datalekken. Niet alleen voor de overheid, maar voor alle organisaties met een datalekregister.

Cookiewall op website zorgt voor veel klachten en is nu ook ‘verboden’

Cookiewall op website zorgt voor veel klachten en is nu ook ‘verboden’

Deze maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich uitgesproken over cookiewalls op websites. Naar aanleiding van tientallen klachten van websitebezoekers die geen toegang kregen tot een website na het weigeren van tracking cookies. De AP heeft nu een statement gemaakt: dit is volgens de regels van de AVG niet toegestaan. Heeft u nog een cookiewall op uw site? Dan is het tijd om deze te verwijderen.

Ook zakendoen met consumenten? Zoek de juridische verschillen!

Ook zakendoen met consumenten? Zoek de juridische verschillen!

Bij het opstellen van een zakelijk contract heeft u veel contractsvrijheid. Van aansprakelijkheidsbeperking tot eenzijdig wijzigen van overeenkomsten: het is allemaal mogelijk. Doet u als ondernemer ook zaken met consumenten? Dan zijn er meer wettelijke beperkingen. Ondernemers worden namelijk geacht risico’s beter in te kunnen schatten en beter afspraken te kunnen maken. De juridische verschillen tussen B2B- en B2C-contracten op een rij.

Grote gevolgen harde Brexit: bent u straks nog AVG-proof?

Grote gevolgen harde Brexit: bent u straks nog AVG-proof?

Het lijkt er steeds meer op dat we afstevenen op een no deal-Brexit. En niet zonder gevolgen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) kan vanaf eind maart volgens de AVG bestempeld worden als ‘derde land’. Dat vraagt om vele aanpassingen als u persoonsgegevens uitwisselt met een partij in het VK. Bent u al klaar voor een no deal-Brexit?

De 5 grootste valkuilen van IT-contracten

De 5 grootste valkuilen van IT-contracten

De kans op falen bij ICT-projecten is groot, met name bij IT-projecten van enige omvang of complexiteit. Schade is het gevolg. Vaak krijgt het IT-contract de schuld als het misgaat. Daarom zetten we de 5 grootste valkuilen van IT-contracten op een rij.

Zorgplicht verborgen struikelblok bij Agile

Zorgplicht verborgen struikelblok bij Agile

Steeds meer ICT-leveranciers werken Agile. Een methode, die de klant meer grip geeft op het proces en de uitkomst. Met een hogere klanttevredenheid tot gevolg. Tenminste, als de samenwerking goed verloopt. En als het niet goed gaat? Dan kan de juridische toets ongunstig uitpakken voor de ICT-dienstverlener. Aan de hand van een concrete casus tonen we dat een Agile werkende IT-partij stevig afgerekend kan worden op de zorgplicht. Daarnaast geven we tips om dit te voorkomen.

Fors meer datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens in 2018

Fors meer datalekken gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens in 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in 2018 bijna 21.000 meldingen over datalekken. Zo maakte de AP vandaag bekend. Fors meer dan verwacht. Een overzicht van de meldingen, de acties van de AP en hetgeen u zelf kunt doen, vindt u in deze blog.

3 juridische aandachtspunten bij internationaal contracteren

3 juridische aandachtspunten bij internationaal contracteren

Contracteren met een partij buiten Nederland? Dan is extra aandacht voor het contract op zijn plaats. Internationale contracten kennen namelijk een aantal specifieke valkuilen die vermeden moeten worden. In deze bijdrage drie aandachtspunten bij het aangaan van internationale contracten.

De ultieme exit-strategie voor ICT-contracten

De ultieme exit-strategie voor ICT-contracten

Uw IT-contract loopt af. Via een aanbesteding of RFP heeft u een nieuwe IT-partner gekozen. Dan begint vaak de ellende. Tegenwerkingen, hoge kosten, vertragingen….In het ergste geval uitgevochten in de rechtbank. Liever voorkomen? Volg onze exit-strategie ‘borgen & handhaven’ en uw volgende retransitie verloopt wel soepel.