Stel u ontwikkelt een platform voor uw klant, maar de deadlines blijken door omstandigheden toch niet realistisch. De afgesproken datum voor oplevering redt u niet en u verwacht nog enkele weken nodig te hebben. Uw klant heeft er geen vertrouwen meer in en stuurt u een brief waarin hij zegt dat de overeenkomst wordt ontbonden. Daarbij eist hij terugbetaling van de reeds betaalde facturen en kondigt aan alle schade op u te verhalen. Kan dit zomaar en wat zijn uw rechten als leverancier?

(On)terechte ontbinding?

Doordat u de deadlines niet haalt, komt u uw beloften niet na. Dat is een feit, maar geeft dit uw klant ook automatisch recht op de ontbinding van het ICT-contract? Het antwoord op die vraag is nee. Hieronder vindt u 3 handvatten om de ontbinding aan te vechten.

1.       Ingebrekestelling ontvangen?

Volgens de wet moet u als leverancier de gelegenheid krijgen om een gebrek in de nakoming van een overeenkomst te herstellen. Het Burgerlijk Wetboek is leidend bij de ontbinding van een contract, tenzij u als leverancier samen met uw klant andere afspraken heeft vastgelegd. Als u hierover niets heeft afgesproken, dan moet u eerst in gebreke worden gesteld door uw klant. Dit kan door middel van een ingebrekestellingsbrief, waarin een redelijke termijn voor nakoming staat. Als u binnen die termijn ook niet nakomt, dan bent u in verzuim en mag de overeenkomst ontbonden worden. Overigens is er een aantal uitzonderingen waarbij een ingebrekestelling niet nodig is, bijvoorbeeld wanneer u bij de klant aangeeft dat u het contract toch niet meer zal nakomen.

2.       Onvoldoende medewerking van uw klant

Bij ICT-projecten is de medewerking van de klant vaak onontbeerlijk. Het kan echter zijn dat uw klant u het werk onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld door u de toegang tot belangrijke systemen of plekken te ontzeggen. Mocht u daardoor deadlines niet halen, dan kan uw verzuim komen te vervallen als wordt vastgesteld dat de klant in verzuim is. Dit betekent dat de klant de overeenkomst niet kan ontbinden.

3.       Verandering van of onduidelijkheid over de scope

Soms is het onduidelijk wat precies is afgesproken over hetgeen opgeleverd moet worden. Wellicht zijn de eisen onvoldoende uitgewerkt of werkt u agile, waardoor de producteisen vooraf niet gedetailleerd zijn uitgewerkt. Daarnaast kan het voorkomen dat u gedurende het traject allerlei wensen krijgt van de klant. Als u overal ‘ja’ op zegt en ervan uitgaat dat hierdoor de deadline automatisch opschuift, kunnen er misverstanden ontstaan.

Hierdoor valt te betwisten of u als leverancier uw verplichtingen niet bent nagekomen. Ook kan het onduidelijk zijn wat/welk deel precies opgeleverd moest worden op de deadline of dat de deadline door aanvullende afspraken is gewijzigd.

Hoe nu verder?

Als leverancier kunt u de ontbinding bestrijden als één van bovenstaande punten van toepassing is. In dat geval kunt u het contract laten beëindigen en de schade verhalen op de klant. Of u kunt aansturen op voortzetting van het contract. Wil uw klant het ICT-contract ontbinden of heeft u een ingebrekestelling ontvangen? Onze ICT-juristen geven u graag advies.