Actualiteiten ICT en recht bij de start van 2017

Ontwikkelingen in en buiten de ICT-wereld leiden tot nieuwe rechtspraak en wet- en regelgeving. Bestuurders, ondernemers, juristen en contractmanagers actief in de ICT staan voor de uitdaging om de juridische actualiteiten te signaleren en daarop afgestemde maatregelen te treffen in het belang van hun organisatie. Deze bundel beoogt hierbij behulpzaam te zijn.

In Actualiteiten ICT & recht bij de start van 2017 is een selectie bijeengebracht van juridische ontwikkelingen van het afgelopen jaar op de volgende drie gebieden:

  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Intellectuele eigendom en knowhow
  • Privacy en security

Om Actualiteiten ICT & recht bij de start van 2017 in pdf te bekijken: open pdf