Iedere leverancier van apps, hosting, platforms etc. weet het: algemene voorwaarden zijn onmisbaar. En toch wordt het belang vaak onderschat. In de praktijk zie ik veel van internet geplukte standaard modellen. Deze kunnen een prima basis vormen, maar niet het eindproduct. En dat merken de meesten pas als ze in de rechtbank staan. Ik geef u 3 redenen waarom algemene voorwaarden echt meer aandacht vragen.

Algemene voorwaarden vormen de basis voor ieder contract. Hierin regelt u onder meer de:

  • bescherming van de eigen organisatie

  • beperking van verantwoordelijkheden

  • aansprakelijkheden

Essentieel!

Op het eerste oog ook behoorlijk standaard. Waarom dan toch op maat (laten) maken?

Reden 1: business- én branchespecifiek

We zien veel organisaties contracteren op basis van hun eigen algemene voorwaarden, zonder dat deze zijn toegespitst op het leveren van IT-diensten of -producten. Er vallen gaten, omdat ICT-topics niet zijn opgenomen.

Denk aan intellectueel eigendom, licentierechten en voorwaarden rond de ontwikkeling, oplevering en acceptatie van software en specifieke garanties bij ICT-producten en -diensten. Zonder deze toevoegingen moet u deze punten óf in ieder contract specifiek adresseren óf u loopt continu juridisch risico.

Ook kunnen er punten zijn die u specifiek voor uw business geregeld wil hebben. Denk aan betalingstermijnen, het indexeren van prijzen zonder mogelijkheid tot opzegging of bijvoorbeeld arbitrage of mediation bij geschillen.

Reden 2: professionele uitstraling

Stel u neemt de Nederland ICT Voorwaarden als basis. Branchespecifiek, dus prima.

Toch?

Behalve het feit dat u niets mag wijzigen in deze voorwaarden, heeft u nog een probleem. Zeker als u geen grote alles-in-een-IT-leverancier bent. En daar zijn er niet veel van in Nederland.

U stuurt uw klanten namelijk een lijvig document met bepalingen over een enorm scala aan type IT-producten en -diensten.

Die u niet levert…

Zinloos, zonde van de leestijd van uw klanten en het maakt geen professionele indruk. Beter is om dan een set algemene voorwaarden te hebben die precies gaan over de producten en diensten die u levert met de juridische bepalingen die daarvoor relevant zijn.

Reden 3: actualiteit

De wetgeving wijzigt regelmatig. Ook de rechtspraak verandert en leidt tot nieuwe inzichten hoe zaken in algemene voorwaarden moeten worden geregeld. Standaard modellen verouderen snel.

Ze worden niet altijd even snel aangepast. Veel van de op dit moment door bedrijven en organisaties gebruikte algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld nog niet aangepast aan de nieuwe regels zoals deze voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Actuele juridische kennis en ondersteuning zijn dan nodig om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ook algemene voorwaarden dienen regelmatig herzien te worden.

Onderschat het niet!

Ik wil u echt op het hart drukken om het belang van goede algemene voorwaarden niet te onderschatten. Het kan u veel tijd schelen bij het maken van uw contracten, omdat u bepaalde zaken al geregeld heeft in de voorwaarden.

Daarnaast vermindert u uw juridische risico’s én laat u ook nog een professionele indruk achter bij uw klanten.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.