De opkomst van cloud zorgde voor een populariteit van de termen ‘As is’ en ‘As available’ in IT-contracten. Niet iedereen weet echter waar deze termen voor staan en wat de juridische gevolgen ervan zijn. Daarom een overzicht met consequenties voor de afnemer en voor de leverancier.

Om hun garantie en aansprakelijkheid te beperken, nemen leveranciers geregeld ‘As is’ en ‘As available’ bepalingen op in hun contract. Hieronder een uitleg van deze termen:

Betekenis van ‘As is’

Afnemers stellen eisen aan de software die ze aanschaffen. Ze willen bijvoorbeeld dat het werk origineel is en geen virussen bevat. Ze willen garanties van de leverancier.

De leverancier kan de gevraagde garanties inperken met een ‘As is’-clausule. Dit houdt in dat de afnemer de software accepteert zoals het is bij het sluiten van het contract.

Dit betekent wel dat de afnemer het recht heeft om het product vooraf te inspecteren, zodat hij eventuele gebreken kan beoordelen en een geïnformeerde beslissing kan nemen.

Het opnemen van deze term in een contract kan als negatief ervaren worden door afnemers, maar zorgt tegelijk wel voor duidelijkheid en managet de verwachtingen.

De leverancier kan een beroep doen op een ‘As is’-bepaling zolang hij de inspectie van de afnemer niet tegengaat en geen fraude pleegt tijdens het afsluiten van de overeenkomst.

Betekenis van ‘As Available’

Een ‘As available’-clausule beperkt de aansprakelijkheden van een leverancier. Hiermee worden de contractuele standaarden vastgelegd, waarin staat wanneer het product of de dienst beschikbaar is.

Software kan bijvoorbeeld worden beperkt tot een bepaald geografisch gebied. Gebruikers buiten dat gebied hebben derhalve geen gegarandeerde toegang. Door upgrades, storingen, hack-aanvallen en onderhoudswerkzaamheden kan software mogelijk ook niet beschikbaar zijn.

De leverancier sluit met een ‘As available’-bepaling aansprakelijkheid bij verminderde of weggevallen beschikbaarheid uit.

Juridische gevolgen

Bij het opnemen van ‘As is’- en ‘As available’-bepalingen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke juridische implicaties. Voor de afnemer en de leverancier.

Zo heeft de afnemer het recht om voor aankoop na te gaan of het product of de dienst bruikbaar is voor zijn bedrijfsdoeleinden. Aan de andere kant hoeft de leverancier geen garanties te bieden met betrekking tot het technisch functioneren, zoals de beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

In de voorwaarden of overeenkomsten kan de leverancier de garanties beperken dan wel afwijzen, bijvoorbeeld met betrekking tot bugs en downtime. De afnemer heeft in dit geval slechts de mogelijkheid om deze beperkingen te accepteren zoals ze zijn. De afnemer neemt hiermee dus het risico en kan de leverancier niet aanspreken op deze beperkingen.

Het ‘As is’ aanbieden van een dienst betekent overigens niet dat de leverancier zich niet hoeft in te spannen om de beloofde en te verwachten dienstverlening aan te bieden. Van de leverancier wordt namelijk een bepaalde professionaliteit verwacht.

De leverancier dient in zijn IT-contracten de afspraken over de garantietermijn, de beperkingen en de functionaliteiten van de dienstverlening dan ook duidelijk te formuleren. Anders kan hij alsnog geconfronteerd worden met claims van afnemers.

Uw contract laten beoordelen of opstellen?

Komt u ‘As is’- of ‘As available’-bepalingen tegen in een ICT-contract? Of wilt u ze juist er in opnemen, maar weet nu niet hoe?

Onze ervaren ICT-juristen staan voor u klaar. Neem contact met ons op via 010 2290 646.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.