Auteursrecht is geen eenvoudig onderwerp. Het biedt echter wel de juridische bescherming van software. De belangen die op het spel staan, kunnen groot zijn. Niet voor niets belanden geschillen over auteursrecht geregeld bij de rechter. In deze blog geven we antwoord op 3 vragen over auteursrecht en software, waaronder: als ik mijn software vernieuw, ontstaat er dan nieuw auteursrecht?

Allereerst een algemene vraag: wat is auteursrecht op software?

In het kort:

de Auteurswet biedt door middel van het auteursrecht bescherming aan de rechthebbende van software.

Het auteursrecht is “het uitsluitend recht van de maker van een werk, of van zijn rechtverkrijgenden, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens beperkingen die bij de wet worden gesteld” (artikel 1 Aw.).

Dit recht biedt de rechthebbende de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk. Bijvoorbeeld door schadevergoeding of winstafdracht te vorderen.

Let op!

Auteursrecht ontstaat automatisch wanneer het werk wordt gemaakt, oftewel registratie en/of deponering is niet nodig.

Dan nu de 3 vragen waar het echt om gaat:

Vraag 1: Welke software wordt precies auteursrechtelijk beschermd?

De softwarerichtlijn uit de Auteurswet ziet erop dat alleen de daadwerkelijke uitwerking van de software wordt beschermd.

Wat betekent dit concreet?

auteursrecht software

Auteursrechtelijke bescherming bestaat onder meer op de ‘bron- en doelcode’ van een programma, die de mogelijkheid bieden het programma te produceren of reproduceren. ‘Enkel’ de ideeën of beginselen van software vallen hier dus niet onder.

De bescherming geldt in beginsel ook niet op functionaliteit, programmeertaal en indeling van gegevensbestanden. Software die slechts technisch of functioneel van aard is, wordt dan ook niet auteursrechtelijk beschermd.

Vraag 2: Is het voorbereidend materiaal ook auteursrechtelijk beschermd?

Het antwoord is ja, ook het voorbereidend materiaal wordt auteursrechtelijk beschermd.

Maar wat verstaan we hier eigenlijk onder?

De Hoge Raad heeft zich hier afgelopen jaar over uitgesproken. Er is sprake van voorbereidend materiaal als er geen programmeerslag met creatieve stappen meer nodig is om van het materiaal een computerprogramma te kunnen maken.

Vraag 3: als ik mijn software vernieuw, ontstaat er dan nieuw auteursrecht?

Wanneer een programma een nieuwe naam, logo en functionaliteit krijgt, kan het zo zijn dat er een nieuw auteursrecht ontstaat. Dat zal per geval moeten worden beoordeeld.

Wat wel vaststaat is dat er bij vernieuwing een programma met een oorspronkelijk karakter moet ontstaan. Oftewel eenvoudige aanpassingen zijn niet voldoende voor een nieuw auteursrecht.

Liever het auteursrecht gelijk goed regelen als u uw software vernieuwt? Dan kunt u 2 dingen doen:

1: in de akte regelt u naast de overdracht ook alles over nieuwe versies. Hierin moet u wel voldoende beschrijvend zijn, anders kan dit problemen of onduidelijkheid opleveren voor latere versies.

2: Auteursrechten kunnen ook overgedragen worden bij een afzonderlijke akte. Dit doet u als er een nieuwe versie tot stand is gekomen.

Dit advies delen met anderen? Eenvoudig met deze tweet!

Auteursrecht op software regelen?!

Auteursrecht & software: geen eenvoudige materie. Meer hierover leest u op onze site en met vragen kunt u altijd terecht bij onze ICT-juristen via 010 2290 646.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.