Branchevereniging Nederland ICT heeft een AVG-gedragscode opgesteld voor verwerkers. De zogenaamde Data Pro Code is voorlopig goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Op voorwaarde dat er een toezichthoudend orgaan in het leven wordt geroepen.

Brancheverenigingen spelen een belangrijke rol in het opstellen van een gedragscode over de wijze waarop er binnen de branche wordt omgegaan met persoonsgegevens. In dit geval heeft Nederland ICT een gedragscode opgesteld voor de verwerkers binnen de ICT-sector.

AVG_hulp_75.jpg

De opgestelde gedragscode voldoet aan alle eisen, maar kent nog geen toezichthoudend orgaan. Dat is een voorwaarde die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt om een gedragscode te kunnen naleven.

Het toezichthoudend orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode, aldus de AP.

Op dit moment is een dergelijk orgaan nog niet opgericht. Daarom is er nog geen definitieve goedkeuring voor de Data Pro Code.

Wat houdt de Data Pro Code certificering in?

Bent u actief als verwerker onder de AVG? Dan kunt u zich nu al laten certificeren volgens de Data Pro Code. Ook al is de goedkeuring van de AP nog niet rond.

De eerste stap om u te laten certificeren als verwerker is het invullen van een Date Pro Statement. Hierin geven verwerkers aan op welke manier ze concreet invulling geven aan de AVG.

Vervolgens toetst een externe auditor hoe het gesteld is met het Data Pro Statement in de praktijk. De auditor doet een risico-analyse en checkt hoe het bedrijf omgaat met diverse privacy-issues.

Bent u geslaagd? Dan ontvangt u het Data Pro Certificate en verwerft uw organisatie een plekje in het Data Pro Register.

Wanneer wordt de Data Pro Code definitief goedgekeurd?

Het besluit van de AP is half augustus gepubliceerd in de Staatscourant. Vervolgens kunnen belanghebbende 6 weken lang hun op- of aanmerkingen insturen.

Daarnaast heeft Nederland ICT de taak gekregen om een toezichthoudend orgaan op te richten. Over het tijdspad hiervan heeft de branchevereniging nog geen uitspraken gedaan.

Het is dus nog even afwachten tot de Data Pro Code ook echt officieel erkend wordt door de AP als AVG-gedragscode.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.