Cloud computing vergt nieuw servicecontract

Beschikbaarheid is het sleutelwoord bij servicecontracten voor cloud computing. Niet alleen van het systeem, maar ook van de data en de internetverbinding. Zeker bij bedrijfskritische applicaties. Wie dan 's ochtends bij het inloggen bemerkt dat het systeem onbereikbaar is, kan mettertijd de deuren van zijn bedrijf sluiten. Het servicecontract zou dit idealiter voorkomen en moet in ieder geval breekijzer blijken voor een oplossing.

Contract en SLA

Contracten zijn instrumenten voor risicoverdeling: als een risico onaanvaardbaar groot is, dan zal de verantwoordelijkheid bij de andere contractpartij voelbaar moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld doordat deze schadeplichtig wordt, een boete verbeurt of het contract eenzijdig beëindigd ziet. Beschikbaarheid is uiteindelijk een kostenkwestie, want hoe meer zekerheid men verlangt, hoe hoger de prijs is. Naast onderwerpen zoals informatiebeveiliging en privacybescherming zijn vooral professionele afspraken over service levels vereist. Nog te vaak blijken SLA's placebo's: bedoeld om een goed gevoel te geven (‘we hebben een SLA'), maar zonder aantoonbare werking in de praktijk. De hoogte van de service levels maar ook de wijze van meten en de gevolgen van schending verdienen nauwgezette uitwerking in de servicecontracten. Datzelfde geldt voor uitwijkscenario's bij calamiteiten. Ook de exit moet zijn gefaciliteerd: bij beëindiging of overstap naar een andere provider is een vlotte transitie nodig, dient de continuïteit te zijn geborgd en de beschikbaarheid van de data te zijn verzekerd.

Deze publicatie is een onderdeel van het artikel Cloud computing vergt nieuw servicecontract uit het magazine Computable editie maart 2011. Lees dit artikel hier