Gestart met een nieuwe onderneming, product of dienst? Tijd om de naam te registreren als domeinnaam. Wat blijkt echter? Iemand anders is u voor geweest: uw domeinnaam is gekaapt. Of iemand gebruikt bijna dezelfde domeinnaam als die van u. Hieronder uw rechten en plan van aanpak toegelicht door een specialist van BrandMerk! Intellectual Property.

Domeinnaam gekaapt?!

Wanneer is er eigenlijk sprake van kaping? Zodra een partij domeinnamen opkoopt met het doel deze weer te verkopen, spreken we van domeinkaping.

Mag dat zomaar?

Domeinkapen is niet per definitie verboden. Bij de registratie van domeinnamen geldt namelijk: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.De domeinnaam komt dus toe aan degene die hem het eerst heeft geregistreerd.

Niet uw enige probleem.

Het is ook mogelijk dat de registratie wel goed gaat, maar dat iemand een domeinnaam registreert die sterk op die van u lijkt. Zeker als diegene een concurrent is, kan dit tot verwarring leiden.

Wat zijn uw rechten?

U wilt niet dat iemand anders de (sterk gelijkende) naam van uw organisatie/product/dienst gebruikt als domeinnaam. Tijd voor actie. Maar wat zijn uw rechten?

Hoewel er in de wet niets specifieks staat over domeinnamen, kan het intellectuele eigendomsrecht een oplossing bieden. Heeft u de naam van uw onderneming, product of dienst als merk geregistreerd? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden het gebruik van de 'gekaapte' of overeenstemmende domeinnaam op grond van uw merkrecht verbieden.

Heeft u geen merkregistratie?

Dan kan het handelsnaamrecht uitkomst bieden. Mits de inbreukmakende domeinnaam ‘als handelsnaam’ wordt gebruikt in het economisch verkeer. Bijvoorbeeld als er een met de domeinnaam overeenstemmende naam of logo op de website staat.

Krijg uw domeinnaam weer terug!

Denkt u dat een domeinnaam inbreuk maakt op uw merkrecht? Dan heeft u twee opties: arbitrage en/of de rechter.

Optie 1: de rechter

U kunt de kwestie voorleggen aan de rechter. Dit kan alleen als de houder van de inbreukmakende domeinnaam in Nederland is gevestigd. Of wanneer de inbreuk plaatsvindt in Nederland.

Wat kan de rechter doen?

Bij de rechter kunt u onder andere het volgende vorderen:

  • een gebruiksverbod;

  • overdracht van de domeinnaam; of

  • doorhaling van de domeinnaam in het register.

Een schadevergoeding wordt niet vaak toegewezen. Als u in het gelijk wordt gesteld, heeft u wel recht op vergoeding van uw gemaakte proceskosten.

Let op!

Als de rechter de vordering(en) afwijst, kunt u zelf worden veroordeeld in de volledige kosten van het geding.

Optie 2: arbitrage

Een goedkoper en meer laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter is arbitrage. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) biedt een geschillenregeling voor .nl domeinnamen. Onder deze geschillenregeling kunt u de overdracht van de domeinnaam vorderen.

De procedure wordt georganiseerd door de World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO benoemt een geschilbeslechter die over de zaak oordeelt.

Dient de domeinnaamhouder een verweerschrift in? Het SIDN biedt in de beginfase van de procedure de arbitrageprocedure een kosteloze mediationprocedure aan.

Als de geschilbeslechter uiteindelijk oordeelt dat de domeinnaam dient te worden overgedragen, dan voert het SIDN de overdracht uit.

Inbreuk gemaakt door .com domeinnaam?

Het is ook mogelijk dat de inbreukmakende domeinnaam een zogenaamd generiek toplevel-domein is , zoals .com, .net of .org. In dat geval kan het geschil worden beslecht via de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP).

Dit kan alleen als er sprake is van een inbreuk op uw merkrecht. Ook deze procedure verloopt via WIPO.

Levert arbitrage niet de gewenste uitkomst?

Naast of na het doorlopen van de geschillenregeling is een gang naar de rechter nog altijd mogelijk.

Ondersteuning nodig?

Is uw domeinnaam gekaapt of gebruikt iemand een sterk gelijkende domeinnaam? Voor deze problematiek schakelt Legalz graag de hulp in van de merkadviseurs van BrandMerk!. Wij helpen u samen graag verder.

Neem vandaag nog contact met ons op via 010 2290 646.

Over gastblogger BrandMerk! Intellectual Property.

BrandMerk! Intellectual Property is een merkenbureau. De merkspecialisten adviseren en begeleiden ondernemers, bedrijven, artiesten en sporters bij de bescherming, handhaving en exploitatie van hun intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast fungeert BrandMerk als aanspreekpunt en klankbord voor advocatenkantoren, in-house counsels en creatieve bureaus.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.