Viewing entries tagged
IT

IT-dienstverlener aansprakelijk voor ontbreken back-up?

IT-dienstverlener aansprakelijk voor ontbreken back-up?

Beschikbaarheid en toegankelijkheid tot data is voor veel bedrijven cruciaal. Daarom is het maken van bruikbare back-ups van onmiskenbaar belang. Toch gaat dit regelmatig fout waarna geschillen ontstaan tussen de belanghebbende en de IT-dienstverlener over de verantwoordelijkheid voor het maken van bruikbare back-ups. In dit item wordt uiteengezet hoe de Rechtspraak in de afgelopen jaren heeft geoordeeld over deze verantwoordelijkheid.

Valkuilen IT-contracten

Valkuilen IT-contracten

Menigmaal krijgt het IT-contract de schuld als een IT-project misgaat. In deze post worden vijf belangrijke valkuilen en aandachtspunten voor een goed IT-contract weergeven en de oplossingsrichting geschetst.  

Lees meer