Viewing entries tagged
valkuilen ICT-contracten

Valkuilen IT-contracten

Valkuilen IT-contracten

Menigmaal krijgt het IT-contract de schuld als een IT-project misgaat. In deze post worden vijf belangrijke valkuilen en aandachtspunten voor een goed IT-contract weergeven en de oplossingsrichting geschetst.  

Lees meer