Trainingen

Advocatenkantoor Legalz organiseert trainingen op het gebied van ICT-recht zoals over ICT-contracten, algemene voorwaarden, Cloud computing, privacy, Big Data en softwarebescherming. Lees hieronder het volledige overzicht van de door ons aangeboden trainingen.

In company maatwerk trainingen

Legalz verzorgt trainingen ook in company. Bij in company wordt de training op maat aangeboden voor uw organisatie met de nadruk op de zaken die bij u spelen. Wij krijgen regelmatig de vraag of dit niet veel duurder is. Dan valt erg mee. De praktijk leert dat de kosten van een in company training vanaf vijf deelnemers al lager zijn dan bij open rooster trainingen van de meeste aanbieders van trainingen.

Wilt u een voorstel ontvangen voor een maatwerktraining in company? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons op +31 10 2290 646 en bespreek meteen de mogelijkheden en de vragen die u heeft. 

Ons trainingenaanbod

Masterclass Softwarecontracten

In deze training worden de belangrijkste thema’s in softwarecontracten behandeld, zoals aansprakelijkheid, opzegging/ontbinding, intellectuele eigendom, licentierechten en geschillen. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke aandachtspunten en valkuilen bij de verschillende soorten contracten (onderhoud, ontwikkeling, licentie, SaaS/Cloud).

Doelgroep: medewerkers die accountable of responsible zijn voor het beoordelen en sluiten van software-contracten.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Juridische masterclass Big Data

De exponentiële groei en omvang van data heeft geleid tot nieuwe vormen van analyse en gebruik. Big Data is niet meer weg te denken op uiteenlopende terreinen en juridische aandacht is dringend nodig. In deze training komen de juridische aspecten van Big Data aan de orde op de drie belangrijkste rechtsgebieden: contractenrecht, intellectuele eigendomsrecht en privacyrecht. Onder meer wordt specifiek ingegaan op de nieuwe Europese wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de implicaties daarvoor voor datagebruik en -analyse in de praktijk.

Doelgroep: ondernemers en medewerkers die responsible of accountable zijn voor het vergaren en inzetten van Big Data

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Basiscursus ICT-contracten

In deze training leert u de essentialia van het beoordelen en sluiten van ICT-contracten. Na het volgen van de training kent u de aandachtspunten en valkuilen van ICT contracten onder meer als het gaat over algemene voorwaarden, aansprakelijkheid en exit. Middels deze training beschikt u over de kennis die u nodig heeft aan de onderhandelingstafel.

Doelgroep: ondernemers en medewerkers die accountable of responsible zijn voor het beoordelen en sluiten van ICT-contracten.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Verdiepingscursus ICT-recht

Middels deze training maakt u een verdiepingsslag in het ICT-recht. Belangrijke juridische uitdagingen op uiteenlopende gebieden zoals het contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht, ICT-contractenrecht en conflicten worden behandeld.

Doelgroep: ondernemers en medewerkers met ervaring van het beoordelen en onderhandelen over ICT-contracten.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Masterclass internetrecht voor internetbureaus

Een sterke zakelijk website is van onmiskenbaar belang, hiervoor wordt dan ook steeds vaker een (externe) expert ingehuurd. Van deze experts wordt verwacht dat hetgeen zij opleveren compliant is met geldende wet en regelgeving.

In deze masterclass komen onderwerpen zoals intellectueel eigendomsrecht (op inhoud, merken en handelsnamen), de telecommunicatiewet (spamverbod), cookiewetgeving, privacy en het verschil tussen resultaats- en inspanningsverbintenissen aan bod.

Doelgroep: webdesigners, digitale marketing experts en anderen verantwoordelijk voor internetmarketing, websites en webshops.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Masterclass contracteren bij werken volgens Agile/Scrum

Agile/Scrum ontwikkelen van software is populair. Partijen nemen afscheid van traditionele ontwikkelmethoden en de traditionele contracten waarin afspraken en verwachtingen zo gedetailleerd mogelijk werden neergelegd. Een contract blijft echter steeds onmisbaar. In deze masterclass leert u hoe u met behulp van het contract de juiste verwachtingen schept. Na afloop van de masterclass kent u de belangrijkste juridische onderwerpen uit Agile-/Scrum- contracten. 

Doelgroep: Leveranciers en afnemers van Agile ontwikkelingswerk.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Masterclass Security- en Privacyrecht

Security en privacy zijn sinds 2016 een grote zorg voor veel organisaties. De wetgever stelt hoge eisen. Losstaand van verplichtingen op grond van de wet is de integriteit van elektronische informatiesystemen cruciaal. Gedegen afspraken zijn daarom nodig.  In deze training krijgt u de belangrijkste informatie over Privacy en Security wetgeving zoals over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast wordt besproken welke afspraken u dient te maken over aansprakelijkheid, zorgplichten, audits, Pentesten en bijvoorbeeld ethical hacking.

Doelgroep: ondernemers en medewerkers responsible of accountable voor het beoordelen en afsluiten van ICT-contracten maar bijvoorbeeld ook functionarissen gegevensbescherming.

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten.

Masterclass grip op de Cloud

Cloud Computing is een veel gebruikt en bekend model voor ICT-dienstverlening. Ondanks dat zijn klanten/afnemers bedacht op de afhankelijke positie die zij hebben ten aanzien van klassiekere modellen. Er komen verscheidene onderwerpen aan bod die u grip bieden op de Cloud. Vragen als: wat is een goede vervanging voor de (software-)escrow, kan een SLA grip op de Cloud bieden, hoe zit het met toegang tot mijn data, komen allemaal aan bod.

Doelgroep: leveranciers en afnemers van Cloud-dienstverlening.  

Docent: mr. Robert Grandia

Duur: 1 dag (9.30 – 17.00 uur)

Kosten: € 675,00

Algemeen: deelnemers aan de training krijgen de beschikking over checklisten en modelcontracten. 

Aanmelding en nadere informatie

Wilt u nadere informatie over trainingen van Legalz? Stel uw vraag via contact of bel +31(0)102290646 en spreek meteen een medewerker.