De Autoriteit Persoonsgegevens is een jaar na de van kracht wording van de AVG gestart met de campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’. Deze campagne geeft MKB’ers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten. Privacy is immers geen core business van ondernemers en in het MKB is er meestal geen dedicated medewerker aangewezen op dit onderwerp. Logisch, maar toch moet er voldaan worden aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt vanaf nu praktische informatie over de meest gestelde vragen vanuit het MKB.

Hulp bij privacy

De AP heeft hiervoor de speciale website www.hulpbijprivacy.nl gelanceerd. Hierop wordt de komende maanden steeds over een ander onderdeel van de AP gepubliceerd.

De eerste maand staat de site in het teken van de rechten van betrokkenen. Daarna staan nog op het programma:

  • beveiliging van persoonsgegevens;

  • verwerkersovereenkomsten;

  • verwerking van gegevens van (zieke) werknemers; en

  • grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Stel uw klant doet beroep op zijn privacyrecht…

Deze maand staat op de campagnesite de volgende vraag centraal: ‘hoe facilliteer je als mkb’er de privacyrechten van je klanten?’.

Blog AVG_klein.jpg

Stel dat een klant beroep doet op zijn privacyrecht, hoe geeft u hier dan op de juiste manier gehoor aan? De AP geeft informatie en praktische tips.

Bijvoorbeeld met een voorbeeldoverzicht inzage geven. Zo weet u op welke manier u persoonsgegevens kunt opslaan als een klant heeft gevraagd om inzage te geven.

Ook laat de AP zien op welke manier u kunt controleren dat de persoon die inzage vraagt ook echt is wie hij zegt dat hij is. Een volledige kopie van een identiteitsbewijs opvragen, gaat namelijk bijna altijd te ver. De alternatieven worden op een rij gezet.

Tot slot nog informatie over het bepalen van passende bewaartermijnen en hoe om te gaan met het wissen van persoonsgegevens als een klant daar om vraagt.

Klachten en datalekken

De AP heeft groot belang bij het vergroten van de kennis over de AVG, aangezien ze toezicht houdt op de naleving ervan.

Het aantal klachten over privacy(schending) is sinds de van kracht wording van de AVG enorm. In 2018 hebben 27.000 mensen de AP telefonisch benaderd over de privacywet. Daarnaast kwamen er ruim 11.000 klachten binnen over vermoedelijke privacyschendingen. In 2019 waren dat er tot 1 mei nog eens 9.000.

Ook het aantal datalekmeldingen is enorm toegenomen. De AP ontving in 2018 bijna 21.000 datalekmeldingen (2017: 10.009). Op 1 mei 2019 stond de teller op bijna 8.000 meldingen.

Een belangrijke motivatie om met deze campagne van start te gaan.

Legalz helpt u uiteraard ook met praktische informatie en handige checklists

Wij helpen ondernemers ook met informatievoorziening over de AVG. Zo hebben we een speciale AVG Desk op onze website met informatie over:

  • verwerkingsregister;

  • verwerkingsovereenkomst;

  • het wel of niet aanstellen van een FG;

  • omgaan met datalekken;

  • impact van AVG op software.

Ook hebben we 2 handige checklists beschikbaar voor u, namelijk:

Heeft u verdere vragen of zoekt u hulp bij het (verder) implementeren van de AVG? Onze ICT-juristen staan voor u klaar via 010 2290 646.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.