Veel IT-leveranciers schakelen zelf leveranciers in om een IT-contract voor een klant uit te voeren. Denk aan een hostingprovider, helpdesk of gespecialiseerde programmeur. Deze zogenaamde sub-leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor het slagen of falen van het IT-project bij de klant. Dat bent u als hoofdleverancier namelijk zelf. Back-to-back contracteren biedt uitkomst, maar wordt nog maar zelden ingezet. Tijd voor verandering, want als hoofdleverancier loopt u (grote) risico’s.

Back-to-back contracteren: de basics

Eerst een korte uitleg, want wat houdt back-to-back contracteren nu precies in? Kort gezegd: hiermee zorgt u als hoofdleverancier dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit uw overeenkomst met de klant, worden doorgezet naar de sub-leverancier. Hierdoor reduceert u als hoofdleveranciers uw risico’s aanzienlijk. Back-to-back contracteren wordt vaak op een van de volgende twee manieren uitgevoerd:

  1. Het eindklant-contract wordt aan het contract met de sub-leverancier toegevoegd. Er wordt dan een bepaling opgenomen dat de relevante bepalingen uit het eindklant-contract gelden ten aanzien van de sub-leverancier. Overal waar in het contract “leverancier” staat opgenomen moet dan “sub-leverancier” gelezen worden.
  2. De afspraken uit het eindklant-contract worden niet een-op-een doorgezet. In dit geval worden de rechten en verplichtingen uit het eindklant-contract omgezet naar verplichtingen die specifiek voor de sub-leverancier gelden.

De 3 grootste risico’s van werken zonder back-to-back contract

Als hoofdleverancier loopt u (grote) risico’s op het gebied van betaling, opzegging en aansprakelijkheid als u zonder back-to-back contract werkt met sub-leveranciers. Hieronder een nadere toelichting.

Betaling

Als tussenschakel in de keten tussen sub-leverancier en eindklant loopt u een betalingsrisico. De sub-leverancier verricht werkzaamheden, waarvoor u betaalt. Indien de eindklant u niet of te laat betaalt, draait u op voor de kosten. Met back-to-back contracteren kunt u dit risico verkleinen of doorschuiven naar de sub-leverancier. Bijvoorbeeld door op te nemen dat u als leverancier slechts betaalt aan sub-leverancier, indien en zodra de eindklant aan u heeft betaald. 

Opzegging

U loopt ook het risico op (tussentijdse) opzegging door de eindklant of door de sub-leverancier. Als uw klant opzegt zonder dat u de mogelijkheid heeft om het contract met de sub-leverancier op te zeggen, dan heeft u een probleem. U zit dan mogelijk opgescheept met een verplichting tot afnemen van diensten van een sub-leverancier die u niet langer nodig heeft. Indien de sub-leverancier tussentijds opzegt, zorgt dit waarschijnlijk voor vertraging in de nakoming van uw verplichtingen ten aanzien van de eindklant. Als u de afspraken back-to-back regelt, kunt u deze risico’s elimineren.

Aansprakelijkheid

Het is heel goed mogelijk dat u aansprakelijkheidsbeperkingen met uw sub-leverancier overeenkomt. Of dat u bepaalde garanties en/of vrijwaringen in het contract met uw klant heeft opgenomen. Zonder back-to-back contract kunt u deze aansprakelijkheden niet doorzetten in de keten en loopt u wederom een risico.

Tijd voor een back-to-back overeenkomst?

Vindt u het ook tijd voor een back-to-back overeenkomst? Legalz kan u helpen met het opstellen en/of beoordelen ervan. Neem vandaag nog contact op met een van onze ICT-juristen via 010 2290 646 en wij gaan voor u aan de slag.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.