Checklist ICT-contracten opstellen

Wat zijn de onderwerpen die bij het opstellen van uw ICT-contract dienen te worden geregeld? Zowel voor leveranciers als voor afnemers is van belang dat zij goede ICT-contracten tot stand brengen. In deze beknopte checklist ICT-contract opstellen en beoordelen worden de belangrijkste juridische onderwerpen opgesomd en kort toegelicht.