De Autoriteit Persoonsgegevens verleent de Fraudehelpdesk geen vergunning voor het vastleggen van data over mogelijk frauderende partijen. Om deze strafrechtelijke gegevens te mogen verwerken, moet aan strenge eisen worden voldaan. Onder de AVG voldoet de Fraudehelpdesk niet aan deze eisen. Ondernemers kunnen daardoor niet langer bij de helpdesk terecht met spooknota’s, nep-facturen of phishing mails.

De Fraudehelpdesk noemt zichzelf het eerste loket bij fraude. De organisatie wil burgers en bedrijven behoeden voor oplichtingspraktijken en weerbaarder maken tegen fraude.

Onder meer door maandelijks ruim 80.000 (potentiële) phishing mails automatisch te verifiëren op echtheid en vervolgens hiervoor te waarschuwen via de website en social media. Of door het publiceren van spooknota’s en nep-facturen op de site. Deze informatie werd indien nodig ook doorgespeeld aan de politie.

Noodzakelijke vergunning ingetrokken

AVG beveiliging 2.jpg

De vergunning voor het verwerken van deze strafrechtelijke gegevens is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingetrokken. De AP stelt dat de Fraudehelpdesk niet goed kan aangeven waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden en waarom. Ondanks de verbeteradviezen die de AP de afgelopen drie jaar heeft gegeven.

De vergunning is noodzakelijk, omdat de helpdesk met gevoelige, strafrechtelijke gegevens werkt. Phishing mails kunnen immers informatie bevatten over verdachten.

Onder de AVG is het verwerken van strafrechtelijke gegevens in principe verboden. Om dergelijke data toch te mogen verwerken, heeft een organisatie als de Fraudehelpdesk een vergunning van de AP nodig.

Beperkte hulp bij fraudezaken

Het ontbreken van een vergunning betekent dat de helpdesk alle frauduleuze praktijken die mogelijk te herleiden zijn naar een persoon niet langer meer mag opslaan.

Vermoedt u als ondernemer slachtoffer te zijn van fraude? Dan kan de Fraudehelpdesk u slechts beperkt helpen. De Helpdesk kan globaal advies geven, maar geen antwoord geven op de vraag of een partij inderdaad bekend staat als frauduleus. Ook mogen ze geen mailtjes, spooknota’s of nep-facturen meer verwerken.

Hoe nu verder?

Op dit moment heeft de Fraudehelpdesk haar dienstverlening aangepast. Tegelijk geeft de organisatie aan de werkprocessen en werkwijzen te hebben gewijzigd om wel te voldoen aan de AVG. Een nieuwe vergunning is bij de AP aangevraagd. Het is voorlopig afwachten dus.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.