Vorige maand zijn de EU-lidstaten akkoord gegaan met een Verordening voor online platforms c.q. marktplaatsen. De Verordening brengt een aantal stevige verplichtingen rond de inhoud en het wijzigen van algemene voorwaarden, de ranking van goederen en diensten en de behandeling van klachten en geschillen. Biedt u consumentenproducten of -diensten van derden aan via een online platform of hebt u een online platform? Dan krijgt u zeker met deze nieuwe regels te maken.

Over de P2B Verordening

Steeds meer MKB’ers maken gebruik van platforms om hun producten en diensten aan te bieden. De platforms krijgen hierdoor steeds meer macht en kunnen gebruikers zonder opgaaf van reden verwijderen of laag ranken zonder daar inzicht in te geven.

Die tijd is nu voorbij.

De nieuwe regels moeten zorgen voor een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven en ondernemers die online platforms gebruiken.

De Verordening betreft het aanbod van producten of diensten aan consumenten in de Europese Unie, ongeacht de vestigingsplaats van de aanbieder van het online platform. Partijen als Facebook, Google en Amazon hebben zich dus ook aan de nieuwe regels te houden.

De Verordening richt zich op 2 belangrijke aspecten: transparante algemene voorwaarden en effectievere geschillenbeslechting.

Strenge eisen algemene voorwaarden online platforms

algemene_voorwaarden_50.jpg

De nieuwe algemene voorwaarden van online marktplaatsen moeten helder, duidelijk en goed toegankelijk zijn. Daarnaast dienen ze inzicht te geven in de belangrijkste parameters waarmee de ranking van producten of diensten wordt bepaald.

Biedt een online platform ook ‘eigen’ producten en diensten aan? Dan ligt oneerlijke concurrentie op de loer. In de algemene voorwaarden komt te staan hoe wordt omgegaan met deze zogenaamde gedifferentieerde behandeling.

Meer weten over de nieuwe algemene voorwaarden voor online platforms? Lees onze eerder gepubliceerde blog: Strenge eisen aan algemene voorwaarden online platforms.

Nieuwe manier van klachtenafhandeling en geschilenbeslechting

De Verordening stelt dat online platforms - uitgezonderd zijn bedrijven met minder dan 50 personen werkzaam en waarvan de jaarlijkse omzet of het jaarlijkse balanstotaal de 10 miljoen euro niet overschrijdt - moeten zorgen voor een intern klachtenafhandelingssyteem. Dit systeem moet voldoen aan de eisen die in de Verordening zijn vastgelegd.

Ook moeten online platforms een of meer bemiddelaars aanwijzen die geschillen tussen het platform en zakelijke gebruikers kunnen schikken. Deze bemiddelaars dienen aan diverse eisen te voldoen.

Meer weten over klachtenafhandeling of bemiddeling? Lees onze eerder verschenen blog: Online platforms opgelet: klachtenafhandeling moet voortaan zo.

Wanneer wordt de Verordening van kracht?

Hoewel de EU-lidstaten akkoord zijn met de Verordening, treedt deze niet per direct in werking. Eerst moet de P2B Verordening officieel gepubliceerd worden en daarna hebben online platforms nog een jaar de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren. Naar verwachting zijn de nieuwe regels volgend jaar zomer daadwerkelijk van kracht.

In gesprek met een ICT-jurist over de Verordening?

Neem dan contact op met een van onze ICT-juristen en laat u adviseren over de impact van de nieuwe Verordening voor uw organisatie.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.