Nederlanders klagen steeds vaker over de schending van hun privacyrechten. In de eerste zes maanden van 2019 dienden ruim 15.000 mensen een klacht in. Bijna 60% meer dan in de tweede helft van 2018. Zakelijke dienstverleners als energieleveranciers en de detailhandel ontvingen de meeste klachten. De IT-sector staat op de derde plek. Een overzicht van de klachten, de afhandeling ervan en de mogelijke redenen voor deze explosieve groei aan klachten.

Waar gaan de klachten dan over?

32% van de klachten betreft de schending van het privacyrecht. Denk aan het recht op inzage of verwijdering van persoonsgegevens. Organisaties staan daar vaak niet zo open voor, hoewel dat wel zou moeten volgens de AVG.

Privacyrecht.jpg

Een andere veelgehoorde klacht (13%) betreft het zonder toestemming doorgeven van persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

De top 3 van sectoren waar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de meeste klachten over krijgt:

  • Zakelijke dienstverleners (46%)

  • Overheid (14%)

  • IT-sector (13%)

Opvallend is dat veel klachten binnen het sociaal domein gaan over het doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

AP kan grote stroom klachten moeilijk aan

De AP krijgt alsmaar meer privacyklachten binnen en deze hebben ook steeds vaker een internationaal karakter.

10.000 van de ruim 15.000 klachten uit de eerste helft van 2019 zijn inmiddels afgerond. Meestal kunnen de klachten direct telefonisch worden afgehandeld.

De medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens helpen mensen ook regelmatig op weg om een klacht in te dienen bij de betreffende organisatie zelf.

Er lopen overigens nog 68 onderzoeken naar aanleiding van veelvuldige klachten over organisaties. In 2018 waren dit er nog maar 20.

De AP kampt inmiddels met een capaciteitsprobleem. Er is een achterstand ontstaan in de behandeling van klachten. Er wordt gezocht naar een oplossing, want stelt voorzitter Aleid Wolfsen: “De bescherming van je privacy is een grondrecht, het mag nooit een wassen neus worden.”

Wat is de reden voor deze explosieve klachtengroei?

De AP kan de exacte reden niet achterhalen, maar presenteert wel een aantal mogelijkheden. Zo kan het zijn dat het indienen van privacyklachten in Nederland iets nieuws is en steeds bekender wordt. Het indienen van privacyklachten bij de AP kan immers pas sinds de van kracht wording van de AVG op 25 mei 2018.

Een andere mogelijke reden is dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. Daarnaast maken Nederlanders zich kennelijk zorgen over hun privacy en vinden het erg belangrijk dat hun rechten niet geschonden worden.

Klachten over uw organisatie voorkomen?

In een eerdere blog hebben we de privacyklachten van mensen uitgebreid besproken en bij elke type klacht vermeld wat u ervan kunt leren. Deze lessen gelden nog steeds en helpen u om klachten over uw organisatie te voorkomen.

Wilt u verder sparren over het voorkomen van klachten en de verdere implementatie van de AVG binnen uw organisatie? Onze ICT-juristen staan voor u klaar. Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek via 010 2290 646.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.