Nut en noodzaak contractmanagement bij ict-contracten

Contractmanagement van ICT-contracten is een absolute must. Na ondertekening plegen contracten in de spreekwoordelijke lade te verdwijnen om er pas uit te komen bij een geschil. Dan blijken gaandeweg het project wijzigingen te zijn opgetreden die verregaande consequenties hebben voor de contractuele afspraken. Contracten zijn immers vaak statisch en de praktijk van projecten dynamisch. Nut en noodzaak van contractmanagement gedurende de looptijd van een contract is dan gelegen in het bewaken van het rendement op contracten en het voorkomen van geschillen.

Zowel leverancier als opdrachtgever dienen contractmanagement te plegen. Contractmanagement is in de afgelopen jaren flink in de belangstelling komen te staan. Veel organisaties blijken nog onvoldoende nut en noodzaak te onderkennen of te worstelen met de vraag hoe contractmanagement effectief in  de praktijk kan worden gebracht. Contractmanagement is multidisciplinair. De contractmanager moet oog hebben voor juridische en financiele zaken, projectmanagement en accountmanagement. Contractmanagement dient in de voorfase - vanaf de initiele vraag - te worden aangevangen.

Presentatie 

In een presentatie op het congres van NEVI-Pianoo van 5 juni 2014 in Apeldoorn heeft ICT-advocaat Robert Grandia aan de hand van cases uit de praktijk laten zien waarom contractmanagement noodzakelijk is en ook hoe dit kan worden vormgegeven. Gekeken wordt naar ICT-contracten op het gebied van software en webapplicatie ontwikkeling, outsourcing en overige ICT-dienstverlening. Daarbij wordt aandacht besteedt aan geschillen omtrent scope creep, meerwerk bij projecten, ontbrekende of ontoereikende contracten, de wankele business case en een tekortschieten en ontbinding van ICT-contracten. Aan de hand van de praktijk worden aanbevelingen geformuleerd voor contractmanagement.

Download hier de presentatie Nut en Noodzaak Contractmanagement ICT-contracten.

Indien u  vragen heeft of overleg wilt over contractmanagement bij ICT-contracten dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Robert Grandia via ICT-advocaat Robert Grandia.

Advocatenkantoor Legalz kan u van dienst zijn met advies toegespitst op contractmanagement bij contracten voor outsourcing, software en webapplicatie ontwikkeling, Service Level Agreements en overige ICT-dienstverlening.