Viewing entries tagged
ARBIT 2016

Wat zijn ICT-contracten?

Wat zijn ICT-contracten?

Wat zijn ICT-contracten? Een verkenning van de belangrijkste of bekendste vormen van ICT-contracten zoals SaaS-contracten, licentiecontracten, open source licenties, softwareontwikkelingsovereenkomsten, Nederland ICT-voorwaarden, FENIT-voorwaarden, ICT-Office Voorwaarden, ARBIT, GIBIT en BIZA-Modelcontracten.

Actualiteiten ICT en recht bij de start van 2017

In Actualiteiten ICT & recht bij de start van 2017 is een selectie bijeengebracht van juridische ontwikkelingen van het afgelopen jaar op de volgende drie gebieden:

  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Intellectuele eigendom en knowhow
  • Privacy en security

Lees meer

Zijn ARBIT-contracten te managen?

Deze zomer zijn de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) door de Ministerraad goedgekeurd en in werking getreden. De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) onderschrijven het belang van zorgvuldig contractmanagement. Maar wordt zorgvuldig contractmanagement ook door de ARBIT mogelijk gemaakt? Een korte beschouwing gevolgd door aanbevelingen vanuit de praktijk.

Lees meer