Viewing entries tagged
Databankrichtlijn

Databankrechten op overheidsinformatie

De publieke sector brengt informatie voort die ook voor (commercieel) hergebruik interessant kan zijn. De Wet openbaarheid bestuur (de Wob) laat ruimte om bij verstrekking aan derden ten behoeve van hergebruik voorwaarden te stellen en een vergoeding in rekening te brengen. In de praktijk blijkt de wijze waarop bestuursorganen (wisselend) met die mogelijkheid omgaan een heet hangijzer. 

Lees meer