Viewing entries tagged
Wbp

Terugblik op Q1 2017 wet meldplicht datalekken

Terugblik op Q1 2017 wet meldplicht datalekken

In Q1 2017 zijn 2.317 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De datalekken betroffen met name persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger (45%). Wederom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in Q1 2017 geen boetes opgelegd voor het overtreden van de meldplicht datalekken.

Lees meer

Wet Datalekken en Wbp

Per 1 januari 2016 is de Wet Datalekken in werking getreden. De wet is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sinds die datum geldt een meldplicht datalekken waardoor een organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Lees meer