Overzicht datalekken Q1 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens doet in een persbericht van 10 mei 2017 een terugblik op Q1 2017 meldplicht datalekken: in de periode 1 januari –  31 maart 2017 zijn 2.317 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een significant verschil ten opzichte van Q1 2016, toen 1.061 datalekken werden gemeld. De datalekken betroffen met name persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger (45%). Wederom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen boetes opgelegd voor het overtreden van de meldplicht datalekken.

De AVG en de meldplicht datalekken 

Per 25 mei 2018 zullen kleine veranderingen voor de meldplicht datalekken intreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt, stelt strengere eisen voor de verwerkingsverantwoordelijke. Ook de bewerker (verwerker) gaat een belangrijkere rol spelen. 

Bent u benieuwd hoe u zich kunt voorbereiden op de AVG? Neem contact met ons op.