Viewing entries tagged
datalek

Datalek?! Geen paniek: volg het actieplan

Datalek?! Geen paniek: volg het actieplan

Ze komen vaker voor dan je lief is: datalekken. Bij ondernemers slaat de angst om het hart. Wat moeten we nu doen? Hoe beperken we de schade? Melden of niet melden? Vragen die de Autoriteit Persoonsgegevens deze maand beantwoordt op de speciale website hulpbijprivacy.nl. Wij geven u de headlines, zodat u gelijk aan de slag kunt.

Datalek: wat nu?

Datalek: wat nu?

Zodra u vermoedt dat er sprake is (geweest) van een datalek, moet u actie ondernemen. Mogelijk is het verplicht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Weet u welke stappen u op welk moment moet nemen?

Terugblik op Q1 2017 wet meldplicht datalekken

Terugblik op Q1 2017 wet meldplicht datalekken

In Q1 2017 zijn 2.317 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De datalekken betroffen met name persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger (45%). Wederom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in Q1 2017 geen boetes opgelegd voor het overtreden van de meldplicht datalekken.

Lees meer

Wet Datalekken en Wbp

Per 1 januari 2016 is de Wet Datalekken in werking getreden. De wet is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sinds die datum geldt een meldplicht datalekken waardoor een organisatie een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Lees meer