De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in een geschil over Microsoft licenties. De politie vorderde van Microsoft terugbetaling van € 2,96 miljoen. In het vonnis van 15 maart jl. werd de vordering afgewezen. 

Geschil

De politie deed een veel te hoge opgave van het aantal gebruikers van Microsoft Office. Ondanks dat deze opgave langs meerdere politiefunctionarissen ging en het opvallend hoge bedrag van de factuur, werd deze fout pas negen maanden later door de politie ontdekt. De politie verzocht creditering van de factuur ter hoogte van € 2,96 miljoen, maar Microsoft ging niet over tot terugbetaling.

De politie legde het geschil voor aan de rechter. De politie meende dat de opgave van het aantal gebruikers kenbaar op een vergissing berustte. Bovendien had zij de software nooit gebruikt. De politie baseerde haar vordering op onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Oftewel, zij heeft aan Microsoft betaald zonder dat hiervoor een rechtsgrond bestond.

Beoordeling

De rechtbank kon zich niet met het betoog van de politie verenigen. Het feit dat de politie zelf pas na negen maanden tot de ontdekking van een verkeerde opgave is gekomen, toont aan dat er geen sprake was van een kennelijke vergissing. Ook het feit dat de software niet (feitelijk) door de politie is gebruikt, maakt de licentievergoeding nog niet onverschuldigd of ongerechtvaardigd. De betaling van een licentievergoeding ziet op een recht van gebruik. De licentievergoeding is daarom verschuldigd, ongeacht of de software feitelijk is gebruikt.

De rechtbank wees de vordering van de politie af.

Rechtbank Den Haag (De Politie/Microsoft Ireland Operations Limited), 15 maart 2017. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2615