Wordt uw app of software via het internet als download aangeboden zonder uw toestemming? Dan kan er sprake zijn van inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten. Daar kunt u tegen optreden. Hieronder leggen we uit welke wegen u kunt bewandelen om inbreuk op uw intellectuele eigendom te stoppen.

Als houder van bijvoorbeeld auteursrechten, octrooien, merken (hierna tezamen: intellectuele eigendom, kortweg IE) wilt u uw investering, innovatie en creativiteit beschermen. Intellectuele eigendomsrechten vormen de grondslag om op te treden tegen IE-inbreuk. Wordt er inbreuk gemaakt op uw intellectueel eigendom? Dan kunt u een aantal wegen bewandelen om hiertegen op te treden.

Begin met contact!

Een eerste, laagdrempelige stap die u altijd kunt zetten, is het zoeken van contact met de inbreukmaker. Wellicht weet deze partij niet dat hij inbreuk maakt op uw IE-rechten en stopt hij hier direct mee als u contact opneemt. Het kan ook zijn dat u onderling tot een regeling komt, waarbij de betreffende partij u betaalt voor de geleden schade en zal betalen voor het verdere gebruik van uw IE-rechten. Bij een schikking kunt u uw rechten handhaven, zonder tussenkomst van een rechter.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, kan het ook van groot belang zijn dat u schriftelijk contact heeft opgenomen met de inbreukmaker. De inbreukmaker kan namelijk niet langer beweren dat hij geen weet had van de inbreuk, als u hem daarop heeft geattendeerd.

Schadevergoeding en/of verbod?

Komt u er niet uit met de partij die inbreuk maakt op uw IE-rechten? Dan kunt u naar de rechter stappen. Wilt u alleen een schadevergoeding en geen verbod op het gebruik van uw eigendommen? Dan heeft u daarvoor geen advocaat nodig, als de gevorderde schadevergoeding € 25.000 of minder is. In dat geval kunt u namelijk een procedure bij de kantonrechter starten. Als u meer schadevergoeding wilt eisen en/of ook een verbod wilt op het gebruik van uw intellectueel eigendom, dan stapt u naar de civiele rechter. Vertegenwoordiging door een advocaat is daarbij wel een vereiste.

De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan winstderving die u heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en soms ook de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden.

Bent u bang dat de inbreukmaker het verbod op gebruik van uw IE negeert, dan kunt u de rechter verzoeken een dwangsom tot naleving van het verbod op te leggen.

Spoed, spoed, spoed!

Heeft de inbreuk een dusdanige impact op uw bedrijfsvoering dat bovenstaande procedures te lang duren, dan heeft u twee opties. U kunt een kort geding aanspannen, waarin u bijvoorbeeld vraagt om een verbod op de inbreuk, rectificatie of voorschot op de schadevergoeding. Het betreft dan een voorlopig oordeel van de rechter, waarna een uitgebreide procedure definitief uitsluitsel moet geven.

Is een kort geding onvoldoende spoedig voor u? Dan bestaat er nog zoiets als een ex parte verbod. Een ingrijpende maatregel, omdat de inbreukmaker niet wordt gehoord in de procedure. Een advocaat vraagt bij de rechter een verbod voor de inbreukmaker aan. Ook dit betreft een voorlopig oordeel en de rechter legt een ex parte verbod alleen op als het zeer spoedeisend is. 

Kosten procedure

In inbreukzaken als hier bedoeld, kan de winnende partij de gemaakte juridische kosten in beginsel volledig terug krijgen. In alle andere (niet-IE gerelateerde) rechtszaken worden slechts geringe fictieve bedragen toegewezen als het gaat om de gemaakte proceskosten.

Optreden tegen IE-inbreuk?

Heeft u te maken met IE-inbreuk en wilt u hier tegen optreden? Legalz kan u helpen. Neem vandaag nog contact op met een ICT-advocaat via 010 2290 646 en wij gaan voor u aan de slag.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.