Een waterdicht ICT-contract

Natuurlijk kunt u zelf een ICT-contract opstellen of beoordelen. De vraag is alleen of u daarvoor de juridische kennis in huis heeft.

Legalz heeft als ICT-jurist jarenlang ervaring met het opstellen van IT-contracten voor leveranciers en afnemers van ICT-oplossingen. We helpen u dan ook graag met een laatste juridische check, een grondige beoordeling of een volledig door ons opgesteld IT-contract.

De 5 grootste valkuilen van IT-contracten

De kans op falen bij ICT-projecten is groot, met name bij IT-projecten van enige omvang of complexiteit. Schade is het gevolg. Vaak krijgt het IT-contract de schuld als het misgaat. Daarom zetten we de 5 grootste valkuilen van IT-contracten voor u op een rij.

1. Samenwerking voorop

Het sluiten van een IT-contract is een proces. Een goed doorlopen proces resulteert in een beter IT-contract. Dit vraagt om samenwerking tussen leverancier(s) en opdrachtgever.

Samenwerking_50.jpg

Goede communicatie, tijdige informatie en adequate besluitvorming zijn randvoorwaarden. Idealiter zijn stakeholders van beide partijen betrokken, leveren input en hebben hun doelstellingen scherp in beeld.

Let op!

Vanuit één partij gedicteerde afspraken of contractvoorwaarden zijn een slecht vertrekpunt voor een goed IT-contract.

2. IT-contract is veel meer dan een juridisch document

IT-contracten zijn juridisch, maar dat is slechts 1 dimensie. Een IT-contract wordt nog te vaak (op het laatste moment) opgesteld door juristen en/of inkopers die onvoldoende aansluiten bij commerciële, bedrijfskundige, organisatorische en/of technologische doelstellingen.

Een goed IT-contract behelst een holistische benadering waarin alle dimensies aan de orde zijn. Daarvoor is (tijdige) participatie van alle stakeholders cruciaal met als sluitstuk een goed contract.

3. Scope van het IT-contract

De kern van IT-contracten wordt gevormd door de scope (‘the work to be done’). Essentieel is een vraag als: wat mag de opdrachtgever verwachten en wanneer?

De scope is echter vaak niet voldoende duidelijk in IT-contracten. Dit komt door de onzekerheden en onduidelijkheden die daarover nog bestaan op het moment dat het IT-contract tot stand wordt gebracht. Het IT-contract blijkt dan een lege huls die in een later stadium niet past en niet in staat blijkt effectief vorm en sturing te geven aan de relatie tussen de partijen.

4. Dynamisch in plaats van statisch

De handtekening is gezet, het contract verdwijnt in de la. IT-contracten blijken vaak statisch, terwijl IT-projecten dynamisch zijn.

Vreemd toch?

Na de start kunnen omstandigheden anders blijken, veranderen de eisen en worden requirements aangepast. Het IT-contract moet dit juist faciliteren en niet dwarszitten. Overlegstructuren (communicatie), escalatievoorzieningen en een werkbare modus voor contract- en prijswijzigingen zijn dan ook vereist.

5. Geschillen

rechtbank.jpg

De dynamiek van IT-projecten kunnen leiden tot verschillen in inzicht, strijdige doelstellingen, onduidelijkheden in het IT-contract en sluimerende conflicten. De meeste IT-contracten kennen een slotbepaling over geschillen. De strekking daarvan is vaak dat geschillen worden voorgelegd aan de rechter of arbiter(s).

Een dergelijke bepaling is nuttig, maar miskent dat rechtspraak het laatste redmiddel is dat je liever niet inzet. Het is daarom beter om in het IT-contract een uitvoerige regeling op te nemen voor escalatie van allerhande geschillen die het succes van een IT-project kunnen frustreren. De escalatieregeling is onmisbaar in het IT-contract.

Bekijk ook de 7 vergeten topics in IT-contracten

Welke topics worden vaak vergeten in IT-contracten? Onze ICT-juristen ontdekten 7 onderwerpen die snel over het hoofd worden gezien, wanneer organisaties zonder juridische hulp een IT-contract opstellen. Welke dat zijn?

kennis van alle type IT-contracten

IT-contracten, ICT-contracten, IT-overeenkomst, ICT-overeenkomst

Legalz kan u helpen bij het opstellen en beoordelen van ieder type ICT-contract. Denk daarbij aan:

Hieronder vindt u meer informatie over deze 4 type ICT-overeenkomsten.

SaaS-overeenkomst: beter standaard dan maatwerk

Of u nu klant bent of SaaS-provider: een enkel, standaard SaaS-contract gaat u niet helpen. Uw SaaS-applicatie mag standaard zijn, de overeenkomst kent vele haken en ogen. Wat als:

  • de hosting provider wordt getroffen door een DDoS-aanval?

  • de SaaS-provider failliet gaat?

  • er persoonsgegevens worden verwerkt in de SaaS-applicatie?

Deze en andere risico’s kunnen via een uitgekiende SaaS-overeenkomst worden beperkt.

Algemene voorwaarden als toevoeging op het IT-contract

Samen met de ICT-overeenkomst wilt u als leverancier ook algemene leveringsvoorwaarden aan uw klant overhandigen. U kunt daarbij gebruikmaken van de standaard van bijvoorbeeld Nederland ICT.

De vraag is alleen of u er daarmee bent. Wat ons betreft kunnen ze een prima basis vormen, maar zijn er 3 redenen waarom de standaardmodellen alleen niet afdoende zijn.

Service level agreement: verdere uitwerking ICT-contract

IT-contract, ICT-contract, ICT-overeenkomst, IT-overeenkomst

Bij grote IT-contracten met een lange looptijd is het raadzaam een Service Level Agreement (SLA) op te stellen. De SLA is een verdere uitwerking van de ICT-overeenkomst voor wat betreft de kwaliteit van de geleverde diensten.

Een service level agreement (SLA) kan de relatie tussen ICT-leverancier en klant verbeteren, maar zeker ook verslechteren. Veel hangt af van de kwaliteit van een SLA.

En daar gaat het vaak mis. Daarom geven wij u een aantal aandachtspunten waarmee u echt bereikt wat u wilt met een service level agreement: betere service.


Verwerkersovereenkomst

Sinds de AVG in 2018 van kracht ging, worden er nog dagelijks verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarom hebben we voor u een overzicht opgesteld met veel gestelde vragen over de verwerkersovereenkomst.

Met onder meer:

  • wat is een verwerkersovereenkomst;

  • wanneer sluit u er één;

  • hoe houdt u deze actueel.

Ook uw partner bij ICT-geschillen

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met een conflict over een ICT-contract, dan zoeken wij samen met u naar de beste oplossing. Wij staan u actief bij in onderhandelingen over de onderliggende oorzaken en problemen van een geschil.

Daarnaast adviseren we u over de haalbaarheid van de zaak en nemen in nauw overleg met u de juridische stappen als dat voor een adequate oplossing nodig is. Ook bij ICT-geschillen staat een ervaren ICT-advocaat of ICT-jurist u bij. 

Legalz: betrokken en bereikbaar

Onze ICT-juristen werken nauw samen met uw organisatie tijdens het opstellen of beoordelen van een ICT-contract of -overeenkomst. U heeft altijd persoonlijk contact met onze ervaren ICT-juristen.

U krijgt een vast aanspreekpunt, zodat u zeker weet dat u iemand spreekt met kennis van ICT Recht en nog belangrijker van uw organisatie. Wij zijn goed bereikbaar. Niet alleen tijdens kantoortijden, maar zeker ook daar buiten.

Onze klant Ratio Consultants vertelt waarom

Ratio Consultants biedt geavanceerde aanpak en oplossingen om de IT van grote organisaties in kaart te brengen en te optimaliseren. Ratio Consultants analyseert grote hoeveelheden bedrijfsdata, oftewel ‘big data’.

Vele databronnen bevatten bedrijfsgevoelige en/of persoonsgegevens. Het verzamelen en gebruiken van big data levert complexe, juridische vraagstukken op in het licht van de privacywetgeving (AVG).

Daarom benaderde Tom Louwrier - medeoprichter en directeur bij Ratio Consultants – Legalz voor hulp bij het opstellen van de ICT-contracten

Samen met Legalz is het prima werken aan de onderhandelingstafel. Het gaat niet alleen om de juridische kennis, maar ook om de aanpak tijdens zulke gesprekken.
— Tom Louwrier, medeoprichter en directeur Ratio Consultants

Prijsstelling IT-contracten

Uiteraard wilt u inzicht in de prijs van het opstellen, de beoordeling of de finale check van een ICT-overeenkomst. We werken op basis van uurtarief, strippenkaart of een vaste prijs.

De prijsstelling hangt af van het type werkzaamheden, de omvang en de inhoud ervan en kan dus per organisatie verschillen. We rekenen in ieder geval geen extra kosten bij spoed en evenmin een opslag voor kantoorkosten of andere onverwachte kosten.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op

Heeft u interesse in een prijsopgave? Of wilt u vrijblijvend kennis met ons maken? Bel ons direct via 010 2290 646 of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Legalz heeft kennis en ervaring met voor ons moderne contracteringen. Wij kunnen onze innovatieve diensten in de markt brengen bij een veeleisende, internationale klantenkring.
— Tom Louwrier, medeoprichter en directeur Ratio Consultants

Op zoek naar een huisjurist in ICT?

Bent u op zoek naar vaste ondersteuning van een ICT-jurist of advies van een ICT-advocaat bij een geschil? Ook dan bent u bij Legalz aan het juiste adres.