Softwarecontracten

Wat is een softwarecontract?

Softwarecontracten is de verzamelnaam voor een breed scala van contracten rond software. De contracten kunnen betrekking hebben op de afspraken tussen contractpartijen inzake (verschillende) activiteiten in de levenscyclus van software of uiteenlopende vormen van diensten, licentiëring of uitwerkingen van commerciële samenwerking. Het betreft in de regel commerciële contracten (tussen professionele (B2B of B2G) partijen.

Voorbeelden van softwarecontracten 

Het pallet van softwarecontracten is uiteenlopend. Bekendere voorbeelden zijn contracten voor:

 • ontwikkeling van software/applicaties (apps)

 • onderzoek en analyse requirements en feasibility study / pakketselectie

 • advisering, consultancy en interim management diensten

 • installatie en implementatie van software

 • samenwerkingsovereenkomsten inzake ontwikkeling, R&D en/of exploitatie software(producten)

 • licenties voor softwaregebruik

 • open source software licenties (OSS)

 • Software-as-Service dienstverlening (Cloud Computing diensten)

 • web/applicatie hostingdiensten

 • offshoring en outsourcing van software ontwikkelwerkzaamheden

 • Software reseller contracten (distributie, agentuur/independent agent)

 • Contracten inzake exit/(re)transitie werkzaamheden

 • Indepentent Sofware Vendor (ISV)

Onderwerpen in softwarecontracten

De belangrijke onderwerpen  die in softwarecontracten vaak voorkomen zijn de gebruiksrechten (licentie), overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de software, de conformiteit, oplevering, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.

Met name speelt bij softwarecontracten de bepaling en vastlegging van de scope (verplichtingen) een grote rol: welke prestaties dienen te worden geleverd, zoals welke (gebruiks-)rechten worden verstrekt en welke diensten worden geleverd. Een juiste afbakening van de scope vergt een scherpe analyse. 

Als met de contracten (grote) belangen zijn gemoeid dan is het raadzaam om bij het opstellen en beoordelen ervan de commerciële, juridische en bedrijfskundige aspecten tezamen in beschouwing te nemen. 

Meer informatie of contact?

Wilt u overleg over de beoordeling van of het opstellen van softwarecontracten? Neem dan contact met ons op of bel +31 (0)10 2290646 en spreek meteen een ICT advocaat of ICT-jurist die met u kan meedenken.

Heeft u interesse in onze juridische training over softwarecontracten? Kijk dan op onze pagina met trainingen

Downloads

Download hier de volgende artikelen: