Wat is een raamcontract en hoe werkt het?

Bedrijven en organisaties die met veel (vaste) leveranciers te maken hebben, werken vaak met raamcontracten. Het doel is om uniformiteit te brengen in de contractuele afspraken en de beheersbaarheid van de contracten te bevorderen. Dat is vaak hard nodig. Een zorginstelling of een fabrikant kan al snel vele honderden leveranciers hebben en een veelvoud aan contracten voor verschillende producten en diensten.

Wat is een raamcontract?

Het raamcontract is een contract dat een algemeen kader biedt voor het sluiten van en de inhoud van nadere overeenkomsten voor de levering van producten of diensten. Deze nadere overeenkomsten worden vaak afnamecontracten genoemd. Raamcontracten worden vaak voor langere tijd afgesloten. Bijvoorbeeld voor vijf jaren of voor onbepaalde tijd tot opzegging.

Andere benamingen raamcontract

Het raamcontract komt ook voor onder andere benamingen zoals mantelcontract, Master Agreement, Framework Agreement, paraplucontract, kapstokcontract of cataloguscontract.

Juridische kwalificatie raamcontract

Het raamcontract heeft geen specifieke wettelijke basis en evenmin een afgebakende betekenis. De inhoud van het raamcontract is niet vastomlijnd. In essentie kunnen allerlei onderwerpen naar keuze in het raamcontract worden geregeld en dat hangt dus af van de wensen.

Welke onderwerpen zijn in raamcontracten geregeld?

  • Wie zijn de partijen bij het raamcontract
  • De algemene (inkoop of leverings-)voorwaarden die van toepassing zijn
  • Andere voorwaarden (bijvoorbeeld op het gebied van privacywetgeving, integriteitstoetsing, compliance)
  • De producten en/of diensten waarop het raamcontract ziet
  • De procedure voor de wijze waarop afnamecontracten worden gesloten (bijvoorbeeld middels een model van het afnamecontract) en wie daartoe bevoegd zijn
  • Uitwerking van service levels (SLA) voor de levering van producten en/of diensten
  • Vaste prijsafspraken (tarieven en geldigheidsduur, kortingen, uurtarief bij meerwerk)
  • Afspraken over specifieke leveringsvoorwaarden (aflevercondities en bijvoorbeeld gegarandeerde levertijden)
  • Voordelen raamcontract

Uniformiteit en beheersbaarheid zijn belangrijke redenen om met raamcontracten te werken. Een belangrijk voordeel daarnaast is dat in beginsel eenmalig en geconcentreerd een set afspraken wordt gemaakt die voor langere duur kan meegaan. Dat bespaart onder andere onderhandelingstijd op het moment dat concreet wordt besloten tot inkoop van bepaalde producten of diensten.

Begeleiding en advies

Advocatenkantoor Legalz kan u bijstaan met het opstellen van raamcontracten, de juridische begeleiding van de onderhandelingen en de implementatie van de werkwijze. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij kunnen op basis van onze ervaring helpen uw doelstellingen te bereiken.

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief