Eind april is een nieuw voorstel voor een Europese Verordening (P2B Verordening) voor online platforms c.q. marktplaatsen gepubliceerd. Biedt u consumentenproducten of -diensten van derden aan via een online platform? Dan krijgt u zeker met deze nieuwe regels te maken als deze worden aanvaard door het Europees Parlement en de Raad. In deze blogserie besteden we aandacht aan het voorstel en de belangrijkste veranderingen voor u.

Waarom een Verordening voor online platforms?

De nieuwe regels moeten zorgen voor een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven en ondernemers die online platforms gebruiken. Van de maatregel zullen bedrijven zoals hotels, webwinkels, app-ontwikkelaars en andere bedrijven die afhankelijk zijn van zoekmachines om bezoekers op hun websites te krijgen, profiteren.

In het persbericht dat de Europese Commissie eind april naar buiten bracht, zegt Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "We willen een versnippering van de interne markt door een lappendeken van nationale regels voorkomen. Vandaag komt de Commissie met een aanpak die bedrijven in de EU – vooral kleinere – de transparantie en verhaalmogelijkheden geeft die zij nodig hebben om ten volle te profiteren van de digitale economie. Bovendien geeft het de online platforms zelf de nodige rechtszekerheid".

Wat brengt de Verordening?

De Verordening brengt een aantal stevige verplichtingen voor online platforms rond de wijziging van hun algemene voorwaarden, de informatie die daarin is opgenomen, de ranking van goederen en diensten en de behandeling van klachten en geschillen. Online platforms doen er dan ook goed aan kennis te nemen van de nieuwe regels, zodat zij tijdig hun werkwijze en algemene voorwaarden daarmee in lijn kunnen brengen. 

Waarop is de Verordening van toepassing?

De Verordening heeft betrekking op zogenaamde ‘onlinetussenhandelsdiensten’. Oftewel platforms die bedrijven en ondernemers (zakelijke gebruikers) online de mogelijkheid bieden om goederen of diensten aan te bieden aan consumenten. Dit gebeurt op basis van een contract en het doel is om te komen tot directe transacties tussen de zakelijke gebruikers en de consumenten via dat platform. De Verordening ziet daarnaast ook, in beperktere mate, op de diensten van (algemene) zoekmachines. De Verordening geldt alleen voor de consumentenmarkt (B2C) en niet voor de zakelijke markt (B2B).

De Verordening betreft het aanbod van producten of diensten aan consumenten in de Europese Unie, ongeacht de vestigingsplaats van de aanbieder van het online platform. Dit kunnen dus ook online platforms of zoekmachines zijn die in China of Amerika zijn gevestigd.

Het toepassingsbereik is groot. Denk aan app stores (Apple, Google Play, Microsoft), digitale marktplaatsen (eBay, Marktplaats, Bol.com), prijsvergelijkers, zoek- en boeksites, bedrijvengidsen en zoekmachines als Google Search, Yahoo en Bing!. Buiten het bereik van de Verordening vallen online reclameplatforms en online betalingsdiensten (van payment services providers).

Meer transparantie en geschillen oplossen

Wat betekent deze Verordening nu precies voor u als aanbieder van een online platform? Dat behandelen we in de komende twee blogs. Volgende week publiceren we een blog waar we ingaan op de strenge eisen die gesteld worden aan de algemene voorwaarden van online platforms, om zo meer transparantie te creëren. Over twee weken kunt u lezen hoe u bij de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening om dient te gaan met klachten en geschillen.

Wilt u de blogs liever in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.

In gesprek met een ICT-jurist over deze Verordening?

Neem dan contact op met onze ICT-juristen en laat u adviseren over de impact van de nieuwe Verordening voor uw organisatie.