Checklist ICT-contracten en juridische zaken

Welke juridische en contractuele zaken spelen bij ICT-bedrijven? Bekijk  onze handige checklist ICT-contracten en juridische zaken.

Onderneming en vennootschap

 • Vennootschappelijke wet- en regelgeving
 • Vennootschapsstructuur
 • Managementcontracten DGA / directeuren
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aandeelhoudersvergaderingen / -besluiten
 • Vermogen, financiering en zekerheden
 • Administratieve verplichtingen
 • Deponeringsverplichting jaarrekeningen
 • Specifieke wet- en regelgeving branche

Contracten met klanten

 • Algemene voorwaarden
 • Beoordeling inkoopvoorwaarden klanten
 • Review op offertes en licentiemodellen
 • Licentiecontracten (software, data)
 • ASP / SaaS en Cloud Computingcontracten
 • Opdrachtovereenkomsten (diensten)
 • Outsourcingcontracten
 • Contracten ICT-beheer / Managed Services
 • Verkoopcontracten
 • Internationale contracten / voorwaarden
 • Contractmanagement lopende contracten
 • Andere contracten

Intellectuele eigendom

 • Merken, handelsnamen en domeinnamen
 • Bescherming IP-rechten (zoals auteursrechten, databankrechten, octrooien)
 • Koop en verkoop (overdracht) IP-rechten
 • Bescherming knowhow / bedrijfsinformatie
 • Contracten met leveranciers
 • Reseller-contracten / VAR-contracten
 • Licentiecontracten derden
 • Koopcontracten / verkoopcontracten
 • Samenwerkings- en partnershipcontracten
 • Distributie- en agentuurcontracten
 • Internationale contracten

Arbeid en personeelszaken

 • Arbeidscontracten werknemers
 • Personeelsbeleid en personeelshandboek
 • Uniforme arbeidsvoorwaarden / CAO
 • Bonusregelingen / employee benefits
 • Medezeggenschap werknemers / WOR
 • Beleid internet, e-mail en social media
 • Contracten met freelancers / stagiairs
 • Beëindiging dienstverband, ontslag
 • Geschillen en procedures

Geschillen met klanten, leveranciers, partners, werknemers en derden

 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • Debiteurenbeheer / incassomaatregelen
 • Gerechtelijke en arbitrale procedures
 • Beslag en executiemaatregelen
 • Faillissement, surseance en WSNP
 • Overname bedrijfsactiviteiten

Juridische beoordeling business case

 • Non-disclosure agreement (NDA)
 • Letter of intent (LOI)
 • Financieringsovereenkomsten
 • Zekerheidsrechten
 • Garanties bij overname
 • Due dilligence en audit IP-rechten
 • Overnamecontracten

Financiering

 • Geldleningsovereenkomsten
 • Borgstellingsovereenkomsten
 • Pandrecht- en hypotheekovereenkomsten
 • Cessieovereenkomsten
 • Lease, huur- en verhuurcontracten
 • Huurkoopovereenkomsten
 • WBSO en overige subsidies

Privacywetgeving

 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Overige privacywet- en regelgeving

Overige juridische zaken

 • Contracten software (broncodes) escrow
 • Sponsor en marketingcontracten
 • Contractuele regeling informatiebeveiliging

Wij bieden professionele begeleiding bij bovenstaande trajecten. Voor meer informatie en advies, kunt u contact met ons opnemen.