Viewing entries tagged
ICT-contract

Boetebeding in ICT-contracten: de nachtmerrie van iedere leverancier?!

Boetebeding in ICT-contracten: de nachtmerrie van iedere leverancier?!

Als leverancier zit u er waarschijnlijk niet op te wachten: boetebedingen in een ICT-contract. Afnemers willen ze er juist wel in opnemen. Dan begint de zoektocht naar balans. Daarom een toelichting op het boetebeding en de wijze waarop u er het best mee om kan gaan.

De 5 grootste valkuilen van IT-contracten

De 5 grootste valkuilen van IT-contracten

De kans op falen bij ICT-projecten is groot, met name bij IT-projecten van enige omvang of complexiteit. Schade is het gevolg. Vaak krijgt het IT-contract de schuld als het misgaat. Daarom zetten we de 5 grootste valkuilen van IT-contracten op een rij.

Zorgplicht verborgen struikelblok bij Agile

Zorgplicht verborgen struikelblok bij Agile

Steeds meer ICT-leveranciers werken Agile. Een methode, die de klant meer grip geeft op het proces en de uitkomst. Met een hogere klanttevredenheid tot gevolg. Tenminste, als de samenwerking goed verloopt. En als het niet goed gaat? Dan kan de juridische toets ongunstig uitpakken voor de ICT-dienstverlener. Aan de hand van een concrete casus tonen we dat een Agile werkende IT-partij stevig afgerekend kan worden op de zorgplicht. Daarnaast geven we tips om dit te voorkomen.

Meerwerk in ICT-trajecten: het begin van een rechtszaak?!

Meerwerk in ICT-trajecten: het begin van een rechtszaak?!

U kent het wel. Een ICT-traject is nog maar net van start of de opdrachtgever komt al met aanvullende wensen en eisen. Als deze werkzaamheden niet zijn opgenomen in het oorspronkelijke contract, dan is er sprake van meerwerk. Mooi voor u. Of toch niet?

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid in ICT-contracten: dit moet u weten

Aansprakelijkheid is bij het aangaan van ICT-contracten een van de meest bediscussieerde onderwerpen. Wat is aansprakelijkheid, hoe kun je als leverancier aansprakelijkheid beperken en welke verzekeringen bestaan er voor aansprakelijkheid? Deze en andere vragen beantwoorden wij voor u in deze blog.

ICT-contracten en algemene voorwaarden

In de ICT-sector wordt veelvuldig gecontracteerd aan de hand van algemene voorwaarden zoals modelcontracten, leverings- of inkoopvoorwaarden opgesteld door branche-organisaties, belangenverenigingen en de rijksoverheid. Hierna volgt een korte verkenning van de markt voor ICT-producten- en diensten, de kenmerken van algemene voorwaarden in de ICT-sector en vervolgens bespreking van de bekendste sets algemene voorwaarden die thans door opdrachtgevers en leveranciers worden gehanteerd.

Lees meer