Viewing entries tagged
contractmanagement

6 redenen waarom contractmanagement onmisbaar is

6 redenen waarom contractmanagement onmisbaar is

Als leverancier van apps, software en andere ICT-oplossingen sluit u regelmatig contracten met klanten. Deal closed, aan het werk en …..contract in de la. Beter van niet. Gastblogger Karin van Erven van CM Partners geeft u 6 redenen waarom het blijvend managen van contracten essentieel is.

Contractmanagement: dé manier om ICT-geschillen te voorkomen

Contractmanagement: dé manier om ICT-geschillen te voorkomen

Directie, management, projectmanagers, controllers en juristen. Ze zijn allemaal betrokken bij het sluiten van een ICT-contract. Na het zetten van de handtekening verdwijnt het contract echter regelmatig onderin een la. Waar het er pas weer uitkomt als er een geschil ontstaat. Herkenbaar? Dan vormt professioneel ICT-contractmanagement de oplossing voor u.

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

Zet hoog in op risicomanagement bij ICT-contracten

ICT-contracten brengen contractuele verplichtingen met zich mee. Als de verplichtingen om welke reden dan ook niet worden nageleefd, kan de schade groot zijn. In deze blog een uitleg van de risico’s rondom ICT-contracten en handvatten om aan de slag te gaan met het contractrisicoprofiel.

De 10 vragen over het raamcontract

De 10 vragen over het raamcontract

Organisaties die met veel (vaste) leveranciers te maken hebben, werken vaak met raamcontracten. Overweegt u ook om te starten met een raamcontract? Hieronder de 10 vragen die ons het meest gesteld worden over het raamcontract. 

Legalz op de Nationale contractmanagement conferentie 2018

Legalz op de Nationale contractmanagement conferentie 2018

Privacy en de AVG – wat de contractmanager moet weten. 

Legalz heeft op 6 februari 2018 twee parallelsessies mogen verzorgen op de Nationale Contractmanagement Conferentie 2018. De handouts van de presentatie kunt u nu downloaden.

Nut en noodzaak contractmanagement bij ICT-contracten

Contractmanagement van ICT-contracten is een absolute must. Na ondertekening plegen contracten in de spreekwoordelijke lade te verdwijnen om er pas uit te komen bij een geschil. Dan blijken gaandeweg het project wijzigingen te zijn opgetreden die verregaande consequenties hebben voor de contractuele afspraken. Contracten zijn immers vaak statisch en de praktijk van projecten dynamisch. Nut en noodzaak van contractmanagement gedurende de looptijd van een contract is dan gelegen in het bewaken van het rendement op contracten en het voorkomen van geschillen.

Lees meer

ICT-contracten en algemene voorwaarden

In de ICT-sector wordt veelvuldig gecontracteerd aan de hand van algemene voorwaarden zoals modelcontracten, leverings- of inkoopvoorwaarden opgesteld door branche-organisaties, belangenverenigingen en de rijksoverheid. Hierna volgt een korte verkenning van de markt voor ICT-producten- en diensten, de kenmerken van algemene voorwaarden in de ICT-sector en vervolgens bespreking van de bekendste sets algemene voorwaarden die thans door opdrachtgevers en leveranciers worden gehanteerd.

Lees meer